Forsiden
Kort og godt om skolen PDF Udskriv

Nyborg Private Realskole er en tosporet skole med omkring 440 elever. Skolen tilbyder undervisning fra 0.-9. klassetrin.

Skolen blev startet i 1882 og har rod i stolte traditioner og fokus på faglighed. Det er vi stolte af.
Men at være ”gammel” betyder ikke at være ”gammeldags”. Nok er vi en gammel skole, men vi har et moderne og tidssvarende indhold.

Den høje faglighed gælder ikke alene i de traditionelt boglige fag. Også i de praktiske, kreative og musiske fag tilbyder vi et sprudlende og inspirerende miljø på et højt fagligt niveau.


GODE FYSISKE RAMMER - UDE OG INDE

Nyborg Private Realskole er centralt beliggende i Nyborg med kun 15 minutters gang til skov og strand.
Skolen ligger smukt ved voldgraven i det store, grønne areal omkring voldområdet.

Med et busstoppested lige udenfor hovedindgangen og få hundrede meter til banegården er der også gode forbindelser til både bus, tog og rutebil.
Overalt på skolen har vi nye, moderne og velholdte fysiske rammer for undervisningen og børnenes øvrige udfoldelser.


TRIVSEL

Vi lægger stor vægt på at kombinere høj faglighed med trygge forhold og gode, almenmenneskelige samværsformer. Et af skolens kendetegn er det trygge og overskuelige skolemiljø, hvor ingen bliver overset, og alle tager hånd om hinanden.

Den daglige gang på skolen bærer præg af nærvær, tryghed, engagement og en åben omgangsform.
Børn og voksne kender hinanden og hilser på hinanden.
Vi er fælles om vores gode skole - børn, forældre og personale.  
Vi arbejder i vores dagligdag med at lære børnene at skabe gode, sociale relationer og løse konflikter på en konstruktiv måde.
Børnene lærer at rumme hinandens forskelligheder og møde hinanden med respekt.


POSITIVT FORÆLDRESMARBEJDE

En af forudsætningerne for et positivt forældresamarbejde er en åben og tillidsfuld dialog.

Vi sætter pris på et højt kommunikationsniveau, som praktiseres gennem dialog, samtaler, nyhedsbreve og forældredeltagelse i klassearrangementer.
Derudover styrker skolens traditionelle arrangementer fællesskabet.

Når det drejer sig om skole/hjem samtaler, vægter vi ikke kun samtaler med klasselærer, dansk- og matematiklærer, men også nogle af de øvrige faglærere samt SFO-personale (1.-3. klasse) er med til samtalerne.


LAV KLASSEKVOTIENT -  TID TIL DEN ENKELTE

Vi lægger vægt på, at der er tid til den enkelte elev og har et elevtal på 22 elever pr. klasse.

I børnehaveklassen er der desuden, som noget ganske særligt, knyttet to voksne til hver klasse, så børnene sikres en god og tryg skolestart.

alt


alt 
 

Nyhedsbrev


Nyheder

Indskrivning til skolestart 2018

Netop nu er vi i gang med indskrivning af elever til vores kommende børnehaveklasser, med start august 2018.

På nuværende tidspunkt kan vi forudse, at der bliver 2 ledige pladser ...

Læs mere

Antimobbestrategi

På vores skole går trivsel og læring hånd i hånd. Det lykkes når skole, forældre og elever i fællesskab forstår, hvilken rolle de hver især spiller, og hvilke muligheder vi ...

Læs mere

Velkommen til vores hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål her på hjemmesiden, så kontakt os endelig ...


Læs mere

Følg med på Facebook

Følg os på Facebook: https://www.facebook.com/nyborgprivaterealskole/
Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse

Læs vores handleplan for elevernes undervisningsmiljø:

Undervisningsmiljøundersøgelse 2015
Læs mere

Tilsynsberetning

Læs certificeret tilsynsførende Finn Næshaves Tilsynsberetning 2017
Læs mere

Template Design © Joomla Templates | NHL Data. All rights reserved.