• 11. juni 2022

I år fylder Nyborg Private Realskole 140 år

I år fejrer vi skolens 140-års jubilæum. For den 26. oktober 1882 grundlagde Emilie Wilde en pigeskole i Vestervoldgade. Starten på den skole, vi kender i dag. 

Der er løbet meget vand i voldgraven siden. I dag ville vi nok betegne Emilie Wildes skole som gammeldags, men dengang var det en progressiv skole, der gav piger mulighed for at få en god uddannelse.

I 1905 blev drengene budt indenfor. Det betød, at skolen mistede en del elever, for på det tidspunkt var man forud for sin tid, når man i byerne gjorde op med den kønsopdelte skole. Skolen overlevede heldigvis og fik i de efterfølgende år flere og flere elever.

Helt frem til midten af 60’erne var skolen ejet af skolens leder, der drev den som en forretning. I dag er skolen en uafhængig, selvejende uddannelsesinstitution, hvor en forældrevalgt bestyrelse varetager den overordnede ledelse og ansætter skolens leder. Skolens leder varetager den daglige, pædagogiske ledelse og har desuden ansvaret for, at den daglige drift er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

At være skole i så mange år handler om ansvar og tradition, at være tro mod sine værdier, men også om at følge med tiden, så skolen afspejler det samfund, den er en del af - og samtidigt leve op til de forventninger, forældre har til deres børns skolegang.

Nyborg Private Realskole har altid været en faglig skole. Her er de enkelte fag vigtige, fordi de hver for sig er med til at skabe helheden.

Det er også en skole, hvor det er vigtigt at lære noget. Det siges, at børn skal trives for at lære noget. Det er rigtigt. Men for at børn trives i skole, så skal de også lære noget, for trivsel og læring hænger uløseligt sammen og er hinandens forudsætninger.

Børn og deres forældre kommer til skolen med en forventning om, at vi lærer børnene noget og giver dem succeser og lyst til at lære mere. Det er skolens vigtigste opgave – og når det lykkes, trives børnene.

Trivsel, faglighed og læring har således været skolens mål og fokus gennem alle årene.

Et mål har også været at følge med tiden. Det betyder ikke, at vi kaster os over enhver nytænkning og nyfortolkning af pædagogisk karakter. Men vi følger med og håndplukker det bedste: Det, som har vist sit værd, og som passer til os og vores værdier, og som underbygger vores erfaringer i, hvad der skal til for, at børn både lærere og har det godt. 

På den måde kan man godt være 140 år gammel uden at være gammeldags. De 140 år fortæller lidt om alderen, men mere om, hvor mange år, det er lykkedes for skolen at følge med tiden, så den i dag fremstår som en moderne skole både på rammer og indhold.

Per Larsen

Skoleleder

September 2022