VI ER FÆLLES OM VORES GODE SKOLE
Vores dagligdag præges af nærvær, tryghed, engagement og en åben omgangsform, som tager udgangspunkt i, at vi kan lide at være sammen med eleverne. Den gensidige respekt mellem elever og lærere smitter også af på elevernes indbyrdes relationer og samvær.
Her er en positiv, glad og imødekommende ånd, og man hilser på hinanden, når man mødes på gangene.

Skolen føles ikke stor - vi kender eleverne, og de kender os. Det skaber tryghed og overskuelighed.
Børnene ser sig som en del af et fællesskab og føler medansvar for egen og klassens trivsel. De rummer hinandens forskelligheder og møder hinanden med respekt og accept, og er derfor gode til at tage imod nye elever.

Det er vigtigt for os, at de føler sig trygge og kan lide at komme i skole. Oplever vi noget andet, reagerer vi med det samme. Vi er tydelige voksne, der gerne bidrager til elevernes almene dannelse.
Vi er fælles om vores gode skole – børn, forældre og personale.

KERNELÆRERE BETYDER ØGET TRIVSEL
Hver klasse har to kernelærere (klasselærer og en lærer, der kender klassen godt) der kommunikerer med de øvrige lærere om klassens trivsel. Desuden holder ledelsen løbende elevkonferencer med kernelærerne for at identificere og planlægge forløb for enkeltelever med særlige, faglige og/eller adfærdsmæssige behov.

TRIVSEL PÅ SKEMAET
I 3.-5. klasse er ”Sundhed og trivsel” på skemaet.
Læs mere under "Undervisning" om understøttende undervisning.

AKT-FUNKTION

For at styrke skolens udvikling på trivselsområdet, har skolen en AKT-lærer (adfærd/kontakt/trivsel), hvis arbejde er af forebyggende og støttende karakter. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med lærere og skolens ledelse.