Vi har et specialundervisningscenter, som tilbyder:
•    Almindelig specialundervisning.
     Vi samarbejder med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).
•    Specifikke tiltag i samarbejde med skolens læsevejledere.

Læsevejledere, dansklærere og specialundervisningscentret samarbejder tæt omkring elevernes læseudvikling. Der prioriteres flest ressourcer i indskolingen, da tidlig indsigt og indsats giver gode resultater og sikrer, at flest mulige elever opnår en god læseudvikling.
Skolen kan teste for ordblindhed fra 3. klasse.

Matematiklærere kan også i samarbejde med matematikvejlederen tilbyde støttetimer til elever i indskolingen, der har brug for et matematikløft.