OM BØRNEHAVEKLASSEN

Som et supplement til de generelle oplysninger finder du her oplysninger, der knytter sig specielt til 0. klasse.

 

DE FYSISKE RAMMER

Børnehaveklasserne har deres egen afdeling på 1. sal i indskolingshuset. Med god plads i lyse rammer og gode muligheder for udfoldelse og varierende undervisning.

Skolens SFO – Åkanden - hører også hjemme i huset.

 

EN TRYG SKOLESTART

Allerede før skolestart arbejder vi på at give børnene en god start. Vi har god kontakt til daginstitutionerne i området, og hvert forår besøger vi de institutioner, hvorfra der kommer børn til skolen. Her får vi talt om det enkelte barn, så vi har et godt forhåndsindtryk.

I børnehaveklassen er der som noget ganske særligt knyttet to voksne til hver klasse. Det giver mere tid til det enkelte barn, og vi kan dele klassen i mindre grupper i dagligdagen, tage på ture, benytte nærmiljøet osv.

Vi har også et tæt samarbejde med skolens SFO.

Om morgenen er børnehaveklasseledere og lærere i indskolingen fra kl. 8.05, så lærerne kan tale med SFO-personale og forældre, før undervisningen begynder.

Børnehaveklasselederen spiser også frokost med børnene og overdrager dem til en SFO-medarbejder.

 

OVERGANGEN TIL 1. KLASSE

Vi er meget opmærksomme på at gøre overgangen mellem afdelingerne så god, som mulig. Derfor har vi i det sidste halve år i børnehaveklassen to ugentlige timer med en af de kommende lærere i 1. klasse. Det bidrager til en rød tråd, tryghed og kontinuitet i skoleforløbet. 

 

FRIKVARTER

Vi lægger vægt på, at børnene får frisk luft og socialt samvær. Derfor skal alle børnene ud i frikvartererne, hvor der altid er tre vagter, som holder opsyn med børnene - to udenfor og en inde. Børnene har derfor altid en voksen, de kan gå til, hvis der opstår problemer.

 

FASTE SKEMAER OG FASTE RYTMER

Børnehaveklasserne har faste skemaer med faste rytmer. Det giver børnene forudsigelighed og genkendelighed i skoledagen. Vi bryder dog med skemaerne i form af fødselsdage, turdage og ren impulsivitet.

Den konkrete indlæring foregår oftest i starten af skoledagen, hvor børnene er mest motiverede - f.eks. dansk, matematik, sproglig opmærksomhed og naturfag.

Sidst på skoledagen indgår de kreative fag og tid til leg.

 

FAGLIGHED

Vi stiler imod arbejdsro, men der er også tid til fortællinger, debatter og løs snak.

Dagligdagen tager afsæt i meget forskellige undervisningsmetoder for at stimulere mest muligt.

Eksempler på aktiviteter:

 • Fortælle og lytte til hinanden.
 • Undersøge naturen og bøger om emnet.
 • Lege bogstav- og tallege.
 • Digte historier, rim og remser.
 • Lære bogstavernes lyde og form samt dannelse af ord og sætninger.
 • Løse opgaver i dansk- og matematikbøger og fra tavlen.
 • Lære tallene, deres værdi samt former og begreber.
 • Samarbejde med elever fra andre klasser.
 • Skuespil og dukketeater.
 • Danse, hoppe og le. Bruge kroppen motorisk.
 • Male, tegne, klippe og klistre. Skabe med hænderne.
 • Tage på udflugt til skov, strand og by. Besøge virksomheder, museer og hjem.
 • Synge og spille på instrumenter. Bruge vores musikhus.

 

LÆSNING 0. KLASSE

I 0. klasse har vi en helt særlig læseindsats.   

 

ENGELSK I BØRNEHAVEKLASSEN

Ved at tilbyde engelsk udnytter vi børnenes åbenhed og spontanitet, så de bliver trygge ved at tale engelsk. Samtidig opbygges og styrkes ordforråd og udtale fra skolestart. Børnene vænner sig hurtigt til sproget, da undervisningen foregår på engelsk. Derudover møder de sproget i form af musik, film, sang, rim og remser.

 

KREATIVITET, MUSIK OG BEVÆGELSE

Kreativitet og musik prioriteres højt, da det er vigtige essenser til at skabe det hele menneske og tilgodese de forskellige intelligenser. Endvidere understøtter kreativitet, musik og bevægelse den faglige indlæring.

Vi styrker børnene med flest mulige sanseoplevelser, bl.a. følger vi årstiderne og arbejder ud fra disse.

Det er vigtigt, at børnene får brugt kroppen dagen igennem. Vi indlægger derfor mange motoriske udfoldelser, da børnene har brug for variation og frisk luft.

 

MORGENSAMLING

Hver tirsdag er der morgensamling i fællesrummet i indskolingen fra kl. 8.15-8.30.

Fredag er der sammen med mellemtrinnet morgensamling i gymnastiksalen fra kl. 8.15-8.30.