Som et supplement til de generelle oplysninger finder du her oplysninger, der knytter sig specielt til børnehaveklasserne.

DE FYSISKE RAMMER
Børnehaveklasserne har deres egen afdeling på 1. sal i vores dejlige indskolingshus - med god plads i lyse, smukke rammer og med gode muligheder for udfoldelse og varierende undervisning.
Når der arbejdes på tværs af klasserne, åbner man blot dørene imellem de to klasselokaler.  
Skolens SFO – Åkanden - hører også hjemme i huset, og deler således faciliteter med indskolingen.

EN TRYG SKOLESTART
Allerede før skolestart arbejder vi på at give børnene en god start. Vi har god kontakt til daginstitutionerne i området, og hvert forår besøger vi de institutioner, hvorfra der kommer børn til skolen. Her får vi talt om det enkelte barn, så vi har et godt forhåndsindtryk.

I børnehaveklassen er der som noget ganske særligt knyttet to voksne til hver klasse. Det giver mere tid til det enkelte barn.
Desuden kan vi dele klassen i mindre grupper i dagligdagen, tage på ture, benytte nærmiløet osv.

Vi har også et tæt samarbejde med skolens SFO. Om morgenen er børnehaveklasselederne/lærerne i indskolingen fra kl. 8.05, så lærerne kan tale med SFO-personale og forældre, inden undervisningen begynder.
Det er også børnehaveklasselederen, der efter at have spist frokost med børnene og krydset dem af, overdrager dem til en SFO-medarbejder.


OVERGANGEN TIL 1. KLASSE
Vi er meget opmærksomme på at gøre overgangen mellem afdelingerne så god, som mulig. Derfor har vi i det sidste halve år i børnehaveklassen to ugentlige dansktimer med de kommende lærere i 1. klasse. Det bidrager til en rød tråd, tryghed og kontinuitet i skoleforløbet.  

FRIKVARTER
Vi lægger vægt på, at børnene får frisk luft og socialt samvær. Derfor skal alle børnene ud i frikvartererne, hvor der altid er tre vagter, som holder opsyn med børnene - to udenfor og en inde. Børnene har derfor altid en voksen, de kan gå til, hvis der opstår problemer.
Læs mere side 20 og 28.

FASTE SKEMAER OG FASTE RYTMER
Børnehaveklasserne har faste skemaer med faste rytmer. Det giver børnene forudsigelighed og genkendelighed i skoledagen. Vi bryder dog med skemaerne i form af fødselsdage, turdage og ren impulsivitet.
Den konkrete indlæring foregår oftest i starten af skoledagen, hvor børnene er mest motiverede - f.eks. dansk, matematik, sproglig opmærksomhed og naturfag.
Sidst på skoledagen indgår de kreative fag og tid til leg.

FAGLIGHED
Vi stiler imod arbejdsro, men der er også tid til fortællinger, debatter og løs snak.
Dagligdagen tager afsæt i meget forskellige undervisningsmetoder for at stimulere mest muligt.

Eksempler på aktiviteter:

 • Fortælle og lytte til hinanden.
 • Undersøge naturen og bøger om emnet.
 • Lege bogstav- og tallege.
 • Digte historier, rim og remser.
 • Lære bogstavernes lyde og form samt dannelse af ord og sætninger.
 • Løse opgaver i dansk- og matematikbøger og fra tavlen.
 • Lære tallene, deres værdi samt former og begreber.
 • Samarbejde med elever fra andre klasser.
 • Skuespil og dukketeater.
 • Danse, hoppe og le. Bruge kroppen så motorisk, som muligt.
 • Male, tegne, klippe og klistre. Skabe med hænderne.
 • Tage på udflugt til skov, strand og by. Besøge virksomheder, museer og hjem.
 • Synge, spille instrumenter. Bruge skolens musikhus.

ENGELSK I BØRNEHAVEKLASSEN
Ved at tilbyde engelsk i børnehaveklassen udnytter vi børnenes åbenhed og spontanitet, så de bliver trygge ved at tale engelsk. Samtidig opbygges og styrkes ordforråd og udtale fra skolestart.
Eleverne vænner sig hurtigt til sproget, da engelskundervisningen foregår på engelsk. Derudover møder de sproget i form af musik, film, sang, rim og remser.

KREATIVITET, MUSIK OG BEVÆGELSE
Kreativitet og musik er højt prioriteret, da det er vigtige essenser til at skabe det hele menneske og tilgodese de forskellige intelligenser. Endvidere understøtter kreativitet, musik og bevægelse den faglige indlæring.
Vi styrker børnene med så mange sanseoplevelser, som muligt. Blandt andet følger vi årstiderne tæt og arbejder ud fra disse.
Det er vigtigt, at børnene får brugt deres krop dagen igennem. Vi indlægger mange motoriske udfoldelser, da børnene har brug for variation og frisk luft.

MORGENSAMLING
Hver tirsdag er der morgensamling i fællesrummet i indskolingen fra kl. 8.15-8.30.
Fredag er der morgensamling i gymnastiksalen sammen med mellemtrinnet fra kl. 8.15-8.30.

Klasserne sidder sammen med deres lærer, men er forældrene der, må indskolingsbørn selvfølgelig gerne overvære morgensamlingen sammen med forældrene.

Formålet er:

 • at styrke elevernes bevidsthed om, at de hører til et større fællesskab.
 • at understrege betydningen af at deltage i sociale sammenhænge.
 • at stifte bekendtskab med fællessangen som begreb.
 • at stifte bekendtskab med den danske sangskat og dens kultur (der synges 2-3 danske sange - fra  salmer/viser til pop/rock).
 • at udveksle informationer, f.eks. vedr. undervisningen, eller informationer, der har betydning for skolen som helhed.
 • at lære eleverne at lytte til hinanden og tale i en forsamling.