Vores center for understøttende undervisning (tidligere kaldet specialundervisningscenter) tilbyder:

  • Understøttende undervisning.
  • Vi samarbejder med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).
  • Specifikke tiltag i samarbejde med skolens læsevejledere.

Læsevejledere, dansklærere og støttelærere samarbejder tæt omkring elevernes læseudvikling.

Der prioriteres flest ressourcer i 0.-2. klasse, da tidlig indsigt og indsats giver gode resultater og sikrer, at flest mulige elever opnår en god læseudvikling.

Skolen kan teste for ordblindhed fra 3. klasse.

Matematiklærere kan også i samarbejde med matematikvejlederen tilbyde støttetimer til indskolingselever, der har brug for et matematikløft.