OM OVERBYGNINGEN

Som et supplement til de generelle oplysninger finder du her oplysninger, der knytter sig specielt til overbygningen.

FYSISKE RAMMER

Overbygningen (7.-9. klasse) holder til i et ungt miljø i helt nye lokaler på hovedbygningens 1. sal.

Overbygningen har egen, udendørs tagterrasse og et stort fællesrum med mulighed for forskellige aktiviteter.

TÆT KOMMUNIKATION

I dagligdagen har vi lærere tæt kommunikation om og med eleverne, så vi sammen skaber en helhed for elevernes dagligdag på skolen. F.eks. er lærerne hver dag i klasseværelserne fra kl. 8.05.

NIVEAUDELING

I 7. klasse er undervisningen i matematik og engelsk niveaudelt for at sikre homogene hold og målrettet undervisning. Delingen finder sted i slutningen af 6. klasse.

FÆLLES UNDERVISNING

Fælles idrætsundervisning i overbygningen er med til at øge sammenholdet på tværs af klasser og årgange.

HÅNDVÆRK OG DESIGN

I 7.-8. klasse har eleverne håndværk og design.

Der arbejdes med idéudviklng og innovation. Færdigheder, der kan bruges i prøverne i natur- og kulturfag.

I 7 kl. afsluttes med årsprøve. Efter 8. klasse afsluttes med en lovpligtig, praktisk prøve.

TERMINS- OG ÅRSPRØVER I 7.-9. KLASSE

Med både skriftlig og mundtlig årsprøve i 8. klasse afmystificerer vi det at gå til prøve, så eleverne i 9. klasse kan koncentrere sig om prøvernes faglige indhold.

I 8. klasse afholdes årsprøver lige op til sommerferien.

De skriftlige årsprøver afholdes præcis, som eleverne vil opleve dem i 9. klasse.

Til de mundtlige årsprøver får de et par dage hjemme til at forberede sig, inden de prøves i hhv. dansk, fysik/kemi og engelsk.

I 9. klasse afholdes terminsprøverne i januar.

FRIVILLIG UNDERVISNING

Fransk

Vi tilbyder fransk fra 7. klassetrin. Undervisningen leder hen mod den skriftlige prøve i 9. klasse.

Musical/drama

I 7.-9. klasse tilbyder vi med stor succes musical/drama. Eleverne prøver kræfter med drama, sang, dans og spil på instrumenter, og de fremstiller kostumer, kulisser, plakater, programmer og meget mere.

Det er selvudviklende og kreativt, eleverne får udviklet deres praktiske og musiske kompetencer, og de har det hyggeligt sammen på tværs af klasser og årgange. 

TALENT CAMP

På Nyborg Private Realskole vil vi gerne give et tilbud til de elever, der har en særlig interesse og evne indenfor et fag.

Derfor deltager udvalgte elever i overbygningen tre gange årligt i Talent Camps i fagene dansk, matematik og engelsk.

Udvalgte elever får også mulighed for at deltage i Nyborg Gymnasiums science-forløb.

UDDANNELSESVEJLEDNING (UU NYBORG)

I 7. klasse påbegynder skolens UU-vejleder et vejledningsforløb, der skal lede frem til, at eleven udarbejder en plan for sin videre uddannelse efter 9. klasse.

I 8. klasse vurderes alle elever på uddannelsesparathed i forbindelse med ansøgning til ungdomsuddannelser efter 9. klasse. Det gøres i samarbejde mellem skole og UU-vejlederen.

Alle elever udarbejder en uddannelsesplan.

Hensigten er at sikre et så optimalt uddannelsesforløb for den enkelte elev, som muligt.

I vejledningen indgår også introkurser i det danske uddannelsessystem, brobygning, praktik m.m.

KONFIRMATION

  1. klasse går fra september til konfirmandundervisning to timer en gang om ugen (morgentimer).

Elever, der ikke skal konfirmeres, har fri.

Grundet beliggenheden vælger mange at blive konfirmeret i Vor Frue Kirke.

Da mange elever er tilknyttet andre sogne, anbefaler vi, at man kontakter det lokale kordegnekontor eller den lokale præst for oplysninger om alternative muligheder.