Som et supplement til de generelle oplysninger finder du her oplysninger, der knytter sig specielt til overbygningen.

FYSISKE RAMMER
Overbygningen (7.-9. klasse) holder til på hovedbygningens 1. sal. Lokaler, der blev bygget, da hovedskolen i 2018 gennemgik en omfattende om- og tilbygning.  

TÆT KOMMUNIKATION
I vores dagligdag har vi lærere en tæt kommunikation om og med eleverne, så vi sammen skaber en helhed for elevernes dagligdag i skolen.

TERMINS- OG ÅRSPRØVER I 8. OG 9. KLASSE
Med både skriftlig og mundtlig årsprøve i 8. klasse afmystificerer vi det at gå til prøve, så eleverne i 9. klasse kan koncentrere sig om prøvernes faglige indhold.
I 8. klasse afholdes årsprøver lige op til sommerferien.
De skriftlige årsprøver afholdes præcis, som eleverne vil opleve dem i 9. klasse. Til de mundtlige årsprøver får de et par dage hjemme til at forberede sig, inden de prøves i hhv. dansk, fysik/kemi og engelsk.
I 9. klasse afholdes terminsprøverne i januar

NIVEAUDELING
I 7. klasse niveaudeles eleverne i matematik og engelsk. Det sikrer homogene hold og målrettet undervisning. Eleverne deles i to hold. Delingen i matematik og engelsk finder sted i slutningen af 6. klasse.
På sidste skole/hjem samtale orienterer læreren om elevens forventede placering, men den endelige deling foretager de to faglærere i fællesskab lige inden sommerferien.

Faglige forskelle på klasser kan betyde, at mange fra én klasse kommer på samme hold. Derfor er orienteringen ved skole/hjem samtalen kun vejledende.
Holdene er ikke permanente, men dynamiske, så det forekommer, at enkelte elever bytter hold afhængigt af den faglige udvikling.

På hold I undervises efter fagmålene.
På hold II er der mulighed for større faglig fordybelse og ekstra emner.
Målet er på begge hold Folkeskolens Afgangsprøve.

FÆLLES UNDERVISNING
Ud over skolens generelle, fælles traditioner og aktiviteter er også idræts- og musical-/dramaundervisning i overbygningen med til at øge sammenholdet eleverne imellem og på tværs af klasser og årgange.
Det giver ikke kun en alsidig undervisning, men også fællesskabsfølelse, respekt og medansvar.

FRIVILLIG UNDERVISNING
Fransk
Vi tilbyder fransk fra 7. klassetrin. Undervisningen leder hen mod den skriftlige afgangsprøve i 9. klasse.

Musical/drama
I 7.-9. klasse tilbyder vi med stor succes musical/drama. Eleverne prøver kræfter med drama, sang, dans og spil på instrumenter, og de fremstiller kostumer, kulisser, plakater, programmer og meget mere.
Det er meget selvudviklende og kreativt. Eleverne har det hyggeligt sammen på tværs af klasser og årgange og får udviklet deres praktiske/musiske kompetencer.

KONFIRMATION
7. klasse går fra sidst i september til konfirmandundervisning to timer en gang om ugen (morgentimer). Elever, der ikke skal konfirmeres, har fri.
Grundet beliggenheden vælger mange at blive konfirmeret i Vor Frue Kirke. Men mange elever er tilknyttet andre sogne.
Vi anbefaler derfor, at man kontakter det lokale kordegnekontor eller den lokale præst for oplysninger om alternative muligheder.

UDDANNELSESVEJLEDNING (UUO)
Allerede på 7. klassetrin påbegynder skolens UUO-vejleder et vejledningsforløb, der skal lede frem til, at eleven udarbejder en plan for sin videre uddannelse efter 9. klasse.

I 8. klasse vurderes alle elever på uddannelsesparathed i forbindelse med ansøgning til ungdomsuddannelse efter 9. klasse.
Det gøres i samarbejde mellem skole og UUO-vejlederen. Alle elever udarbejder en uddannelsesplan.

Hensigten er at sikre et så optimalt uddannelsesforløb for den enkelte elev, som muligt.
I vejledningen indgår også introkurser i det danske uddannelsessystem, brobygning, praktik m.m.