SAMARBEJDE ER EN FORUDSÆTNING
Vi prioriterer, at børnene får en tryg og god skolegang, og en forudsætning er et åbent og tillidsfuldt forældresamarbejde med en engageret og positiv forældrekreds.

Vores kommunikations- og informationsniveau er højt, og fællesskabet styrkes gennem forældredeltagelse i klassearrangementer og skolens øvrige arrangementer.

Forældre er altid velkomne til at kontakte os, og vi kontakter forældrene, hvis noget skal drøftes.

Vi laver klare aftaler, så der jævnligt kan ske en opfølgning. Forældre er også altid velkomne til at aftale besøg i klassen.

 

HØJT INFORMATIONSNIVEAU
Ud over denne hjemmeside omfatter skolens information bl.a.:

 • Informationshæfte - Velkommen til Nyborg Private Realskole
  Informationshæftet udkommer en gang om året og indeholder - ud over en præsentation af skolen for nye forældre - en lang række praktiske oplysninger, så den kan bruges som et redskab i dagligdagen. Folderen kan downloades andet sted på siden og udkommer ikke længere på tryk.
 • Skoleblad
  Skolebladet Delfinen udkommer online fire gange årligt.
  Det indeholder nyt fra skolelederen samt information om aktuelle aktiviteter på skolen.
 • Fokusplaner
  Før skole-hjem-samtalerne laver lærer og elev i fællesskab fokusplaner med elevens standpunkt i det enkelte fags fagområder og en beskrivelse af elevens fremtidige fokusområder. Disse er med til at fastholde kvaliteten af skole-hjem-samtalerne og skal medbringes til samtalerne.
 • Forældreintra
  Her kan man f.eks. finde skoleskema, mødeindkaldelser, billeder fra klassen, breve fra skolen og meget mere. Men det fritager os naturligvis ikke for at ringe eller mødes om elever, når det er nødvendigt. Forældreintra skal sikre, at forældrene hurtigst muligt får flest mulige informationer fra skolen og er et redskab til hurtig og effektiv kommunikation - også forældre imellem.
  Det er vigtigt at bruge den rette kommunikationsform i de enkelte situationer. Derfor har skolen en kommunikationspolitik (Læs den her: https://www.nyborgprivaterealskole.dk/skolehjem/kommunikationspolitik/).

 • Anden information
  - Løbende information fra klasse- og faglærere efter behov (f.eks. ugebreve og månedsbreve).
  - Kontaktbøger.
  - Årsplaner.
  - Forældremøder.