SAMARBEJDE ER EN FORUDSÆTNING

Vi prioriterer, at børnene får en tryg og god skolegang.

En forudsætning for det er et åbent, tillidsfuldt forældresamarbejde med en engageret og positiv forældrekreds.

Vores kommunikations- og informationsniveau er højt, og fællesskabet styrkes gennem forældredeltagelse i klassearrangementer og skolens øvrige arrangementer.

Forældre er altid velkomne til at kontakte os, og vi kontakter forældrene, hvis noget skal drøftes. Vi laver klare aftaler, så der jævnligt kan ske en opfølgning.

Forældre er også altid velkomne til at aftale besøg i klassen.

 

HØJT INFORMATIONSNIVEAU

Ud over dette informationshæfte ”Velkommen til Nyborg Private Realskole” omfatter skolens information bl.a.:

 

Hjemmeside

For aktuelle aktiviteter henvises til: www.nyborgprivaterealskole.dk

 

Digitalt skoleblad

Delfinen - med nyt fra skolelederen og information om aktuelle aktiviteter - udkommer online fire gange årligt.

 

Skole-hjem-samtaler

I efteråret holdes skole-hjem-samtaler med klassens kernelærere (se også side 12) og udvalgte faglærere.

I foråret afholdes efter behov planlagte samtaler med kernelærerne. Desuden er der løbende samtaler efter behov.

I 1.-3. klasse deltager en medarbejder fra SFO’en.

 

Fokusplaner

Før skole-hjem-samtalerne laver lærer og elev i fællesskab fokusplaner med elevens standpunkt i det enkelte fags fagområder og en beskrivelse af fremtidige fokusområder. Dette er med til at fastholde kvaliteten af skole-hjem-samtalerne og skal medbringes til samtalerne.

 

Forældreintra

Her kan man f.eks. finde skoleskema, mødeindkaldelser, billeder fra klassen, breve fra skolen og meget mere. 

Men det afholder os naturligvis ikke fra at ringe eller mødes om elever, når det er nødvendigt.

 

Forældreintra skal sikre, at forældrene hurtigst muligt får flest mulige informationer fra skolen. Og det er et redskab til hurtig og effektiv kommunikation - også forældre imellem.

Da det er vigtigt at bruge den rette kommunikationsform i de enkelte situationer, har vi også en kommunikationspolitik.

 

Anden information

  • Løbende information fra klasse- og faglærere efter behov (f.eks. ugebreve og månedsbreve).
  • Årsplaner.
  • Forældremøder.