Til tider fylder lektier meget hos elever og forældre - og andre har måske bare brug for støtte til særlige faglige udfordringer eller blot til fordybelse. 

Derfor tilbyder vi lektietid hver eftermiddag efter skole. Her er der en lærer til stede, som kan hjælpe eleverne.

Det er op til den enkelte elev at gøre brug af tilbuddet, men forældrene spiller en væsentlig rolle, når lektier og fritid skal struktureres. Herunder beslutningen om, hvorvidt eleven skal benytte skolens tilbud om lektietid.

Aktuelle lektietider: Se forældreintra.