OM MELLEMTRINNET

Som et supplement til de generelle oplysninger finder du her oplysninger, der knytter sig specielt til mellemtrinnet.

 

FYSISKE RAMMER

Mellemtrinnet er ikke kun de år i skolen, der ligger imellem lille og stor. Også rent fysisk ligger det imellem indskoling og overbygning, da 4.-6. klasse holder til i helt nye lokaler på gangen mellem hovedindgang og skolegård.

De nye 4. klasser falder hurtigt til, når de skifter hus fra indskoling til mellemtrin. De synes, det er ”sejt” at komme over på ”den store skole”.

 

TRYGHED OG FÆLLESSKAB

Skolemæssigt rummer mellemtrinnet både overgang fra indskoling samt overgang til udskoling. Overgange, som vi er meget opmærksomme på. Specielt skiftet fra indskoling til mellemtrin får meget opmærksomhed.

Der er nye fag og nye omgivelser, men det er en udfordring, der udvikler og modner.

Det er centralt for lærergruppen, at vi har et meget højt, indbyrdes informationsniveau.

Ud over høj faglighed og fokus på trivsel har vi flere tilbud, der styrker fællesskabet på tværs af klasserne:

Drama i 6. klasse, idræt i 5.-6. klasse, valgfag i 6.-7 klasse, trimdag, idrætsdag, skolekomedie og lejrskoler, hvor klasserne blandes, så eleverne kender hinanden og etablerer venskaber på tværs af klasserne.

Det er også mellemtrinnet, der klæder 6. klasserne på til at komme op til ”de store” på 1. sal. Det er vigtigt, at forløbet bliver optimalt, og lærerne har den målsætning, at det skal være et trygt sted at være for børnene.

 

NIVEAUDELING

I 7. klasse niveaudeles eleverne i to hold i hhv. matematik og engelsk. Det sikrer homogene hold og målrettet undervisning.

På skoleårets sidste skole-hjem-samtale i 6. klasse orienterer læreren om elevens forventede placering, men den endelige deling foretager de to faglærere i fællesskab lige inden sommerferien.

Faglige forskelle på klasser kan betyde, at mange fra én klasse kommer på samme hold. Derfor er orienteringen ved skole-hjem-samtalen kun vejledende.

Holdene er ikke permanente, men dynamiske, så det forekommer, at enkelte elever bytter hold afhængigt af den faglige udvikling.

På hold I undervises efter fagmålene.

På hold II nås større faglig fordybelse og ekstra emner.

Målet er på begge hold Folkeskolens prøver.

 

TYSK

På Nyborg Private Realskole er tysk obligatorisk fra og med 5. klasse.

 

FRIVILLIG MUSIKUNDERVISNING

I 3.-4. klasse tilbydes kor og guitarspil.

I 5.-6. klasse tilbydes rytmisk sammenspil.

 

MORGENSAMLING

Fredag er der morgensamling i gymnastiksalen for 0.-6. klasse fra kl. 8.15-8.30.

 

FRIKVARTER

På mellemtrinnet må eleverne blive inde i frikvartererne, men de opfordres til at gå ud.

Alle gårdvagter er lærere, der underviser på mellemtrinnet, så børnene altid har en voksen, de kan gå til, hvis der opstår problemer.