Som et supplement til de generelle oplysninger finder du her oplysninger, der knytter sig specielt til mellemtrinnet.

FYSISKE RAMMER
Mellemtrinnet er ikke kun de år i skolen, der ligger imellem lille og stor. Også rent fysisk ligger det imellem indskoling og overbygning, da 4.-6. klasse holder til på gangen mellem hovedindgang og skolegård.

Gangen er skolens hovedtrafikåre. Her går elever, der skal i skolegården, lærere, der skal skifte afdeling, indskolingsbørn, der skal på biblioteket osv. Den tætte trafik gør, at alle eleverne kender hinanden rigtig godt.
Det betyder meget for elevgruppen, at de er samlet på samme område i stueetagen.

De nye 4. klasser falder hurtigt til, når de skifter hus fra indskoling til mellemtrin. De synes det er ”sejt” at komme over på ”den store” skole.

TRYGHED OG FÆLLESSKAB
Skolemæssigt rummer mellemtrinnet både overgang fra indskoling samt overgang til udskoling. Overgange, som vi er meget opmærksomme på.

Specielt skiftet fra indskoling til mellemtrin får meget opmærksomhed. Der er nye fag og nye omgivelser, men det er en udfordring, der udvikler og modner.
Det er centralt for lærergruppen, at vi har et meget højt indbyrdes informationsniveau.

Ud over høj faglighed og fokus på trivsel, har vi flere tilbud, der styrker fællesskabet på tværs af klasserne:
Drama i 6 klasse, idræt i 5.-6.-7. klasse, trimdag, idrætsdag, skolekomedie og lejrskoler, hvor klasserne blandes, så eleverne kender hinanden og etablerer venskaber på tværs af klasserne.

Det er også mellemtrinnet, der klæder 6. klasserne på til at komme op til ”de store”. Det er vigtigt, at forløbet bliver optimalt, og lærerne har den målsætning, at det skal være et trygt sted at være for børnene.

NIVEAUDELING
I 7. klasse niveaudeles eleverne i matematik og engelsk. Delingen finder sted i slutningen af 6. klasse.

SUNDHED OG TRIVSEL PÅ SKOLESKEMAET
I 3.-5. klasse er ”Sundhed og trivsel” på skemaet. Formålet er at bevidstgøre eleverne om sunde kost- og motionsvaner og blive mere opmærksomme på, om alle trives og er gode mod hinanden.

TYSK
På Nyborg Private Realskole er tysk obligatorisk fra og med 5. klasse.

FRIVILLIG MUSIKUNDERVISNING
I 3.-4. klasse tilbydes kor og guitarspil.
I 5.-6. klasse tilbydes rytmisk sammenspil.

MORGENSAMLING
Fredag er der fælles morgensamling for indskolingen og 4.-6. klasse i gymnastiksalen kl. 8.15-8.30.
7.-9. klasse kan deltage, hvis deres lærere ønsker det.
Eleverne skal være klar i gymnastiksalen, når det ringer ind til første time.  
Eleverne sidder klassevis - men forældre er naturligvis velkomne til at overvære morgensamlingen.

FRIKVARTER
På mellemtrinnet må eleverne blive inde i frikvartererne, men de opfordres til at gå ud.
Alle gårdvagter er lærere, der underviser på mellemtrinnet, så børnene altid har en voksen, de kan gå til, hvis der opstår problemer.