Ved sygdom eller fritagelse kontaktes skolen via Forældreintra.
Vil man bede sit barn fri i nogle timer eller en dag, skal det ske i god tid til klasselæreren.
Vil man bede sit barn fri mere end en dag, skal det ske  i god tid til skolens ledelse.
Bed kun om ferie/fritagelse i helt specielle tilfælde.
Det er forældrenes ansvar, at eleven indhenter det forsømte. Forvent ikke, at læreren udarbejder undervisningsplan. I nogle tilfælde har klassen en plan, i andre tilfælde må eleven selv ”læse videre” eller efterfølgende indhente det forsømte, evt. ved at spørge en kammerat.

 

FRITAGELSE FRA IDRÆT
Fritagelse kræver skriftlig anmodning fra forældrene med angivelse af årsag og varighed.
Fritagelse over en længere periode kræver lægeattest.
Fritagelse for bad kan af hygiejniske årsager normalt ikke finde sted. Piger med menstruation deltager normalt i undervisningen, men er man genert over at bade med andre, kan der laves en aftale om med idrætslæreren om badning.
Der er møde- og aktivitetspligt.
Fritagede elever skal være til stede (tilsynspligt) og modtage instruktioner som de andre elever og kan være aktive hjælpere for læreren – og heppe på kammeraterne.
Elever med fodvorter deltager iført sko og strømper. Under badning benyttes badefodtøj, plastpose om foden eller flydende sårplaster.