Skolen påtager sig ikke ansvar for elevers medbragte penge eller ejendele.
Mindre ting lægges glasskabet i forhallen. Større ting kan findes i et depotrum ved forhallen. I indskolingen opbevares glemte sager i fællesrummet.
To gange årligt - til julebasar og forældrekredsmøde - er der ”udstilling” af glemte sager. Herefter afleveres uafhentede ting til Røde Kors.