Ligesom forældrene kan forvente et loyalt samarbejde med skolen omkring barnet og undervisningen, forventer vi, at forældrene bakker loyalt op om skolen.
Vi har derfor opstillet en række forventninger til forældrene.


At forældrene sikrer, at eleven er undervisningsparat:

 • kommer til tiden.
 • møder udhvilet.
 • har spist et sundt morgenmåltid.
 • medbringer og spiser en sund madpakke og mellemmåltider.
 • har styr på taske, idrætstøj, sedler osv.

At forældrene loyalt bakker op om skolen:

 • undervisning/lektier.
 • idegrundlag.
 • personale.
 • politikker, vejledninger og regler.

At forældrene deltager aktivt i skole/hjem samarbejdet:

 • deltager i skole/hjem samtaler, forældremøder og arrangementer.
 • aktivt holder sig orienteret om skolen og dens aktiviteter.
 • indgår i en positiv dialog med skolen, også om problemstillinger, der skal løses i fællesskab.
 • kontakter skolen, hvis der sker væsentlige ændringer i barnets situation.

At forældrene så vidt muligt undgår forsømmelser:

 • at ferier, fridage osv. så vidt muligt placeres uden for skoletiden.

At forældrene tager medansvar for hele klassens trivsel:

 • drøfter ”fælles spilleregler” for den enkelte klasse på forældremøder, f.eks. med udgangspunkt i ”10 forældreråd om mobning”.
 • drøfter fælles regler omkring alkohol i 5.-6. klasse.
 • bidrager til et velfungerende indbyrdes forældresamarbejde.
 • omgående kontakter skolen, hvis man får kendskab til problemer eller mistrivsel.
 • gør en aktiv indsats for at styrke sammenholdet i klassen.
 • holder barnet hjemme, hvis det er sygt.