På Nyborg Private Realskole lægger vi stor vægt på traditionelle, fælles aktiviteter.
Vi mener, de øger elevernes indbyrdes fællesskabsfølelse og følelsen af, at vi - børn, forældre og personale - er fælles om vores gode skole.

 INDSKOLING OG SFO

•    Legelørdag (kommende 0. klasser).
•    Åbent Hus (kommende 0. klasser).
•    Skolefest (0.-6. klasse).
•    Morgensamling (0.-6. klasse).
•    Krybbespil i kirken til jul (3. klasse).
•    Fastelavnsfest (indskoling/SFO).
•    Olympiade (SFO).
•    Luciaoptog (SFO).
•    Forældrejulehygge (SFO).
•    3. klassernes afslutning (SFO).
•    Sommerferieudflugt (SFO).

MELLEMTRIN

•    Skolefest (0.-6. klasse).
•    Skolekomedie (6. klasse).

OVERBYGNING

•    Musical (7.-9. klasse).
•    Overbygningsarrangement (7.-9. klasse).
•    Dimissionsfest (9. klasse).

ALLE

•    Julebasar.
•    Forårskoncert.
•    Sidste skoledag før sommerferien.
•    Sidste skoledag før juleferien.
•    Trimiade.
•    Idrætsdag.
•    Jule-klippe-klistre-dag.
•    Kirke til jul.
•    Vi flager første og sidste skoledag, afgangsprøver, dimission, receptioner samt Åbent Hus for kommende 0. klasser.