DE TRE SÆRLIGE NPR-FAG

På Nyborg Private Realskole har vi tre særlige fag, som vi kalder NPR-fag. De udspringer af skolens 135-årige traditioner. Tanken har været - og er stadig - at udvikling af børn og unge skal ske med fokus på både ånd og legeme. Fagene underbygger og støtter dette, og de er et nøje udvalgt supplement til skolens øvrige fag - og dermed til udviklingen af livsduelige, unge mennesker.

Det er også tre meget forskellige fag, der på hver sin måde bidrager til helheden:

Skak (1.-3. klasse) som et dannelsesfag, hvor eleverne gennem struktur, koncentration og strategier øver i, hvad god opførsel er, selv i en konkurrencesituation.

Sundhed og trivsel (4.-6. klasse), hvor samarbejdsøvelser giver læring om klassens og individers trivsel.

Fortælletimer (1.-2. klasse), hvor det levende ord og præsentation af skæbner og historier er med til at skabe refleksion og rummelighed.

 

SKAK I 1.-3. KLASSE

Hos os er en lektion om ugen i skoleskak obligatorisk i 1., 2. og 3. klasse.

Formålet er at give eleverne kendskab til spillet og opleve styrkelse af koncentrationsevne, selvstændighed, evnen til at vurdere og træffe beslutninger - og generelt opleve styrkede faglige såvel som sociale kompetencer.

Målet er at styrke elevens alsidige udvikling.

I kombination med udvikling af sociale og etiske kompetencer retter arbejdet sig mod evnen til koncentration og fordybelse, udvikling af analytiske evner og styrkelse af selvstændig, kreativ tankevirksomhed, hvor evnen til at træffe valg på et realistisk grundlag skærpes.

Arbejdet med emner som f.eks. skakbegreber, åbnings-, midt- og slutspil samt skaketik og -moral giver nogle oplevelser og erfaringer, der ikke alene kan bruges i skolen, men også i resten af livet. 

 

SUNDHED OG TRIVSEL i 4.-6. KLASSE

”En sund sjæl i et sundt legeme” er en gammel talemåde, der stadig er relevant. For et barn, der trives, lærer bedre og er mere tilfreds med sig selv.

Skolen er barnets arbejdsplads, så det psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for barnets personlige og faglige udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi som skole arbejder sundhedsfremmende og forebyggende, så eleverne bliver i stand til at træffe valg, der øger livskvaliteten, og at de bliver bedre til at forstå de samspil, der er både børn og mennesker imellem.

På Nyborg Private Realskole sætter vi ind med forebyggende trivselsarbejde ved at samle mange af de små fag til faget sundhed og trivsel. Faget tilbydes i 4.-6. klasse i en time om ugen. Klasselærer, idrætslærer eller AKT-lærer (adfærd/kontakt/trivsel) varetager undervisningen i faget.

Formålet med undervisningen er:

 • Øget opmærksomhed på eget kostindtag.
 • At forstå vigtigheden af motion og at få lyst til at
 • yde en indsats.
 • At tænke over, hvordan man behandler hinanden.
 • At lære noget om hygiejne.
 • At sætte ord på, hvordan og hvornår man trives.

 

Faget er både teoretisk og praktisk og indeholder:

 • Kost – hvad kroppen har brug for, kostråd og fokus på sukker.
 • Motion – hvordan og hvor hårdt kroppen arbejder, motorik og kondi.
 • Venner/familie.
 • Tryghed og tillid - Ormen Orla (massage for børn).
 • Humør.
 • Søvn/hvile.
 • Hygiejne (samt påklædning).
 • Frisk luft – natur, fysiske rammer, og lyd/støj.
 • Førstehjælp.
 • Kroppens muskler og indre organer.
 • Konflikthåndtering og viden om kommunikation.
 • Grænser - egne og andres.
 • Samarbejdsøvelser, der styrker sammenholdet.
 • Præpubertet samt seksualundervisning, der passer til børnenes niveau.
 • Kortfilm - ”Jeg er fantastisk” (om de svære følelser).

 

Timerne indeholder lege, øvelser/forsøg, teori og fysisk aktivitet.

Niveauet tilpasses det enkelte klassetrin, så der hele tiden tilføjes nye lag i takt med børnenes udvikling.

 

FORTÆLLETIMER I 1.-2. KLASSE

Fortællinger er med til at definere os som mennesker, med sprog, kultur og historie.

I fortælletimerne kan der fantaseres om prinser, drager, sultaner, tryllerier m.m.

Indholdet veksler imellem at lytte og ytre sig, deltage i fortolkning af teksten og at finde relationer til eget og andres liv.

Målet er, at eleverne oplever glæden ved bøgernes og fortællingernes univers og derigennem inspireres til selv at læse.

 

Udover de tre særlige NPR-fag undervises også i IT

IT

Vores samfund er afhængigt af, at vi kan kommunikere og operere digitalt. Det stiller store krav til elevernes arbejdsvaner, viden og uddannelse. Derfor bruger vi it som en del af den daglige undervisning. Der er mulighed for interaktiv undervisning i alle klasselokaler, og eleverne kan logge sig på skolens trådløse netværk, som også bruges i undervisningen.

Men vi nøjes ikke med selv at bruge it som en del af den daglige undervisning, sådan som Undervisningsministeriet kræver det. Vi lærer også eleverne at bruge it som et naturligt arbejdsredskab i dagligdagen.  

Men det er kun muligt, hvis alle har en pc til rådighed. Derfor skal alle elever i 4. klasserne fra jul og elever fra 5.-9. klasse hver dag medbringe egen pc (og alle øvrige elever må gerne medbringe pc). Vi anbefaler ikke CromeBook, da de ikke kan afvikle alle skoleapps.

Der er låsbare skabe på gangene på mellemtrinnet og i overbygningen.

Skolen har desuden et antal elev-pc’er og iPads til mellemtrinnet og til indskolingen, hvor it også inddrages, når det falder naturligt ind i undervisningen.

Desuden er der i 5. og 6. klasse egentlige it-forløb med to lektioner om ugen i et halvt år. 

Målet er, at eleverne lærer at anvende en pc som arbejdsredskab - og lærer at bruge relevante værktøjsprogrammer i forskellige fag og sammenhænge.

Programmer der primært inddrages - og som alle skolens elever kan downloade gratis:

 • Microsoft Office-pakken (Word, Excel og Powerpoint)
 • Wordmath (EDUAP)
 • Geogebra
 • Audacity
 • Appwriter