7. klasse går fra sidst i september til konfirmandundervisning to timer en gang om ugen (morgentimer). Elever, der ikke skal konfirmeres, har fri.

Grundet beliggenheden vælger mange at blive konfirmeret i Vor Frue Kirke. Men mange elever er tilknyttet andre sogne.

Vi anbefaler derfor, at man kontakter det lokale kordegnekontor eller den lokale præst for oplysninger om alternative muligheder.