Nyborg Private Realskole er en tosporet skole med omkring 430 elever. Skolen tilbyder undervisning fra 0.-9. klassetrin.

Skolen blev startet i 1882 og har rod i stolte traditioner og fokus på faglighed. Det er vi stolte af.
Men at være ”gammel” betyder ikke at være ”gammeldags”. Nok er vi en gammel skole, men vi har et moderne og tidssvarende indhold.

Den høje faglighed gælder ikke alene i de traditionelt boglige fag. Også i de praktiske, kreative og musiske fag tilbyder vi et sprudlende og inspirerende miljø på et højt fagligt niveau.

GODE FYSISKE RAMMER - UDE OG INDE

Nyborg Private Realskole er centralt beliggende i Nyborg med kun 15 minutters gang til skov og strand.
Skolen ligger smukt ved voldgraven i det store, grønne areal omkring voldområdet.

Med et busstoppested lige udenfor hovedindgangen og få hundrede meter til banegården er der også gode forbindelser til både bus, tog og rutebil.
Overalt på skolen har vi nye, moderne og velholdte fysiske rammer for undervisningen og børnenes øvrige udfoldelser.

TRIVSEL

Vi lægger stor vægt på at kombinere høj faglighed med trygge forhold og gode, almenmenneskelige samværsformer. Et af skolens kendetegn er det trygge og overskuelige skolemiljø, hvor ingen bliver overset, og alle tager hånd om hinanden.

Den daglige gang på skolen bærer præg af nærvær, tryghed, engagement og en åben omgangsform.
Børn og voksne kender hinanden og hilser på hinanden.
Vi er fælles om vores gode skole - børn, forældre og personale.
Vi arbejder i vores dagligdag med at lære børnene at skabe gode, sociale relationer og løse konflikter på en konstruktiv måde.
Børnene lærer at rumme hinandens forskelligheder og møde hinanden med respekt.

POSITIVT FORÆLDRESMARBEJDE

En af forudsætningerne for et positivt forældresamarbejde er en åben og tillidsfuld dialog.

Vi sætter pris på et højt kommunikationsniveau, som praktiseres gennem dialog, samtaler, nyhedsbreve og forældredeltagelse i klassearrangementer.
Derudover styrker skolens traditionelle arrangementer fællesskabet.

Når det drejer sig om skole/hjem samtaler, vægter vi ikke kun samtaler med klasselærer, dansk- og matematiklærer, men også nogle af de øvrige faglærere samt SFO-personale (1.-3. klasse) er med til samtalerne.

LAV KLASSEKVOTIENT - TID TIL DEN ENKELTE

Vi lægger vægt på, at der er tid til den enkelte elev og har et elevtal på 22 elever pr. klasse.

I børnehaveklassen er der desuden, som noget ganske særligt, knyttet to voksne til hver klasse, så børnene sikres en god og tryg skolestart.