Der gives befordringstilskud til kørsel med Fynbus ud fra nedre afstand fastsat af staten.
Regler samt ansøgningsskema fås på skolens kontor.

PR. 1. AUGUST 2019

(fastsat af staten)

0. kl. til og med 3. kl. - over 2,5 km
4. kl. til og med 6. kl. - over 6,0 km
7. kl. til og med 9. kl. - over 7,0 km
Gælder ikke transport med bybus.