Egentlig ville vi helst kun have én eneste regel på Nyborg Private Realskole:

Vis respekt - respekt for de mennesker og de ting, du omgiver dig med!

Men hverdagen glider lettere med fælles spille- og samværsregler, som vi forventer, at alle kender og følger.

VIS HENSYN
Udvis fornuftig og ufarlig adfærd - og vis hensyn til hinanden i timerne og i frikvartererne.  

PAS PÅ BYGNINGER OG INVENTAR
Vip ikke på stolen, sid ikke på bordet eller på lærerstolen, rod ikke i katederet osv.
Sidder du i vindueskarmen, skal du sidde mindst en meter fra evt. åbne vinduer. Ingen fødder i vindueskarm eller på radiator.
Bliver bygninger, inventar eller materiel ødelagt, skal skolelederen straks have besked - og ødelægger du noget, har du eller dine forældre erstatningspligt.

HOLD KLASSELOKALET PÆNT
Alle rydder op efter sig i frikvarteret, og der luftes ud.
Efter sidste time skal alle rydde op efter sig, sætte stole på plads, slukke lyset osv., så rengøringspersonalet kan komme til.
Hver klasse har 1-2 dukse, der er ansvarlige for, at det bliver gjort.
Overtøj skal hænge på knagerne i gangen.
GÅ UD, HVIS DET ER GODT VEJR!
I indskolingen skal du ud i frikvartererne.
4.-9. klasse må godt blive inde, men er vejret godt, har du godt af at komme ud.
Du må opholde dig i gården og på engen.

OPFØR DIG STILLE OG ROLIGT INDEN DØRE
I 4.-9. klasse må du være inde i klasselokalet, forhallen eller kælderen i frikvartererne, hvis du opfører dig roligt og i gå-tempo.
I faglokalerne må du kun være med en lærers tilladelse. Elever har ikke adgang til pædagogisk værksted og må ikke bruge kopimaskinen.

GENER IKKE ANDRE MED MOBIL OG MUSIK
I 0.-3. klasse opbevares mobiltelefonen slukket i tasken i hele skoletiden - også frikvarter. Den må kun bruges efter aftale med en lærer, eller hvis du skal give dine forældre en besked, der ikke kan vente til efter skoletid (f.eks. om legeaftaler).
I 4.-6. klasse skal telefonen være slukket i timerne.
7.-9. klasse afleverer deres telefoner i timerne.
Der må kun tages billeder i skoletiden efter aftale.
Du må gerne høre musik uden for undervisningstiden, når blot den ikke kan høres af andre.

VIS HENSYN VED BOLDSPIL OG VOLDSOM LEG
Voldsom leg foregår i gården eller på engen.
Boldspil foregår på multibanen eller engen, afgrænset af de store træer, stierne og den store skulptur. Målene skal flyttes engang imellem, så græsset ikke slides.
Du må ikke selv hente bolde på taget, og bolde i eller ved kanten af voldgraven må du kun hente med en lærers hjælp. Du må ikke lege i buskene.
I sne skal alle kunne være med. Vis hensyn til de små, overfald dem ikke - og giv dem plads. ”Sul” er ikke tilladt. Kast kun med sne på engen afgrænset af de store træer, stierne og den store skulptur, ikke på stier og fortov - og ikke efter forbipasserende eller elever fra andre skoler. Brug kun snebolde af ren, løs frostsne (ikke tøsne - og ikke snebolde indeholdende grenstumper, småsten eller lignende).

LAD FARLIGT LEGETØJ BLIVE HJEMME
Du må ikke medbringe farligt legetøj (f.eks. knive, laserstråler og splatterpistoler). Rulleskøjter og skateboard er ikke tilladt.

BLIV PÅ SKOLENS OMRÅDE
Ingen elever må forlade skolens område i skoletiden uden en lærers tilladelse.

SPIS IKKE SLIK OG TYGGEGUMMI I SKOLETIDEN
Du må ikke medbringe slik og sodavand på almindelige skoledage, idrætsdage, ved trimiade osv. Tyggegummi er ikke tilladt.

RYGNING ER IKKE TILLADT
Nyborg Private Realskole er røgfrit område.