RESPEKT ER NØGLEORDET

Egentlig ville vi helst kun have én eneste regel:

Vis respekt - respekt for de mennesker og de ting, du omgiver dig med.

Men hverdagen glider lettere med fælles spille- og samværsregler, som vi forventer, at alle kender og følger.

Vi forventer, at eleverne udviser fornuftig og ufarlig adfærd - og viser hensyn til hinanden i timerne og i frikvartererne. 

 

Lad farligt legetøj blive hjemme

Du må ikke medbringe farligt legetøj (f.eks. knive,

laserstråler og splatterpistoler).

Rulleskøjter og skateboard er ikke tilladt.

Bliv på skolens område

Ingen elever må uden en lærers tilladelse forlade

skolens område i skoletiden.

Spis ikke slik og tyggegummi i skoletiden

Du må ikke medbringe slik og sodavand på almindelige skoledage, idrætsdage, ved trimiade osv.

Tyggegummi er ikke tilladt.

Rygning er ikke tilladt

Nyborg Private Realskole er røgfrit område.

 

MOBILTELEFONPOLITIK

I indskolingen skal mobiltelefoner være slukkede og i tasken hele dagen og må kun bruges efter tilladelse fra en voksen.

På mellemtrin og i overbygning skal mobiltelefoner være på flyfunktion og i mobiltelefonholderne i klassen i timerne.

Vi forventer, at brug af mobiltelefoner holdes på et absolut minimum i skoletiden.

Der må kun tages billeder i skoletiden efter aftale.

Du må gerne høre musik uden for undervisningstiden, når blot den ikke kan høres af andre.

Ud over dette kan der periodisk eller i de enkelte afdelinger af skolen gælde særlige regler for brug af mobiltelefon i frikvartererne.

Det er elevernes opgave at sørge for, at reglerne overholdes. Det er lærernes og SFO-medarbejdernes opgave at sikre, at reglerne overholdes.

Ved misbrug afleveres telefonen på kontoret, hvor den efter skoletid kan afhentes af eleven eller evt. af elevens forældre.