RESPEKT ER NØGLEORDET

Egentlig ville vi helst kun have én eneste regel:

Vis respekt - respekt for de mennesker og de ting, du omgiver dig med.

Men hverdagen glider lettere med fælles spille- og samværsregler, som vi forventer, at alle kender og følger.

Vi forventer, at eleverne udviser fornuftig og ufarlig adfærd - og viser hensyn til hinanden i timerne og i frikvartererne. 

 

Lad farligt legetøj blive hjemme

Du må ikke medbringe farligt legetøj (f.eks. knive,

laserstråler og splatterpistoler).

Rulleskøjter og skateboard er ikke tilladt.

Bliv på skolens område

Ingen elever må uden en lærers tilladelse forlade skolens område i skoletiden.

Spis ikke slik og tyggegummi i skoletiden

Du må ikke medbringe slik og sodavand på almindelige skoledage, idrætsdage, ved trimiade osv.

Tyggegummi er ikke tilladt.

Rygning er ikke tilladt - Nyborg Private Realskole er røgfrit område.

 

MOBILTELEFONPOLITIK

Mobiltelefoner i indskolingen og mellemtrinnet skal være i tasken og være på lydløs hele skoledagen. De må kun bruges efter tilladelse fra en voksen.

Mobiltelefoner i overbygningen skal i timerne være på flytilstand og være placeret i mobilholderne i klassen.

Det er elevernes opgave at sørge for, at reglerne overholdes. Det er lærernes/SFO’ernes opgave at sikre, at reglerne overholdes.

Ved misbrug afleveres mobiltelefonen på kontoret, hvorefter den kan afhentes efter skoletid af eleven eller eventuelt af elevens forældre.

Ud over dette kan der være særlige regler på de enkelte afdelinger for brug af mobiltelefoner i frikvartererne.

Der henstilles i øvrigt til, at al mobiltelefonbrug holdes på et absolut minimum i skoletiden.