LEDIGE PLADSER OPDATERET DEN 7. NOVEMBER 2019:

Indskrivning til børnehaveklasser 2020

Nu starter vi indskrivning af elever til vores kommende børnehaveklasser med start august 2020.

Har du/I et barn, der skal starte i skolen om et års tid, og er du/I interesseret, så ring til os på tlf. 65 31 00 02 til en uforpligtende snak om vores skole og om skolevalg.

 

For skoleåret 2019/20

Børnehaveklasse

En ledig plads

1. klasse

Enkelte ledige pladser

2. klasse

Ingen ledige pladser

3. klasse

Enkelte ledige pladser

4. klasse

Ingen ledige pladser

5. klasse

Ingen ledige pladser

6. klasse

Ingen ledige pladser

7. klasse

Ingen ledige pladser

8. klasse

Ingen ledige pladser

9. klasse

Ingen ledige pladser

Interesserede kan henvende sig til skolens kontor på tlf. 65 31 00 02.

Skolen har særlige regler og muligheder, når det gælder optagelse af søskende. Ring hvis du ønsker at vide mere.

 

INDSKRIVNING
Der indskrives helst ved skoleårets start, men i øvrigt hele året.

Elever optages efter en grundig optagelsessamtale, hvor forældre, elev, klasselærer og skolens leder eller viceinspektør åbent drøfter elevens situation og den kommende skolegang. Forældre og elev orienteres om skolens tilbud og skolens forventninger til samarbejdet.

Det er vigtigt, at både forældre og elev søger skolen ud fra dens egenart og med åbne og positive forventninger og et ønske om samarbejde.Ved indmeldelse til børnehaveklassen optages børnene i den rækkefølge, de er indskrevet, så længe der er plads. Resten optages på venteliste i overensstemmelse med skolens regler om optagelse.Ved indskrivning til senere klassetrin skrives børnene i princippet på venteliste, da skolen ikke kan garantere plads i klassen flere år frem i tiden.

Nyborg Private Realskole har tradition for, at nye elever modtages venligt og positivt i klassen og på skolen.

Ansøgningsskema kan downloades fra skolens hjemmeside eller fås ved henvendelse til skolens kontor.

Download en optagelsesblanket ved at trykke på dette link (Word-format)

Download en optagelsesblanket ved at trykke på dette link (pdf-format)

 

HVORDAN BLIVER MAN OPTAGET
Optagelse sker ud fra en vurdering af:

•    personlighed, faglighed, adfærd mv.
•    klassens faglige niveau.
•    klassens sammensætning og sociale niveau.
•    fysiske og praktiske forhold.
•    årsager til, at skolen ansøges – vi ønsker fortrinsvis elever, hvor skolen er tilvalgt aktivt for vores kvaliteter.
     Ud fra en samlet vurdering drøfter ledelse og klasselærer optagelsen, hvorefter der træffes endelig beslutning om optagelse.

Når en ny elev er optaget, orienteres klassens forældre skriftligt af ledelsen – og eleverne orienteres af klasselæreren.

 

HVEM KAN OPTAGES
Alle børn kan i princippet søge optagelse.
Skolen kan afvise at optage et barn, hvis man vurderer, at barnet ikke vil passe i klassen (adfærd/personlighed), eller hvis der er faglige eller fysiske/psykiske problemer, som skolen ikke er gearet til at klare.

Skolen giver normalt fortrinsstilling til nye elever:  
•    der har søskende (også sammenbragte) på skolen.
•    der har forældre med speciel tilknytning til skolen.
•    der kommer fra en anden privatskole.

Er der flere elevansøgere, end der ved denne politik er plads til, etableres ventelister med prioritering efter indmeldelsestidspunkt samt ovenstående kriterier, indtil der er plads i klassen.