LEDIGE PLADSER OPDATERET DEN 3. april 2024:

Børnehaveklasse med skolestart august 2024

Ingen ledige pladser

Børnehaveklasse

Ingen ledige pladser

1. klasse

Ingen ledige pladser

2. klasse

Ingen ledige pladser

3. klasse

Ingen ledige pladser

4. klasse

En ledig plads til en dreng

5. klasse

Ingen ledige pladser

6. klasse

Ingen ledige pladser

7. klasse

Ingen ledige pladser

8. klasse

Ingen ledige pladser

9. klasse

Ingen ledige pladser

Interesserede kan henvende sig til skolens kontor på tlf. 65 31 00 02.

Skolen har særlige regler og muligheder, når det gælder optagelse af søskende. Ring hvis du ønsker at vide mere.

 

INDSKRIVNING

Vi indskriver helst nye elever ved skoleårets start, men indskriver i øvrigt hele året.

Ved indmeldelse til børnehaveklassen optages børnene i den rækkefølge, de er indskrevet. Barnet skal være erklæret skoleegnet af PPR og børnehaven.

Ved indskrivning til senere klassetrin skrives børnene i princippet på venteliste, da skolen ikke kan garantere plads i klassen flere år frem i tiden.

Elever optages efter en grundig optagelsessamtale, hvor forældre, elev, klasselærer og skolens leder eller viceinspektør åbent drøfter elevens situation og den kommende skolegang.

Forældre og elev orienteres om skolens tilbud og skolens forventninger til samarbejdet.

Det er vigtigt, at både forældre og elev søger skolen ud fra dens egenart og med åbne og positive forventninger og et ønske om samarbejde.

 

Download en optagelsesblanket ved at trykke på dette link (Word-format)

Download en optagelsesblanket ved at trykke på dette link (pdf-format)

 

HVORDAN BLIVER MAN OPTAGET

Optagelse sker ud fra en vurdering af:

  • Personlighed, faglighed, adfærd mv.
  • Klassens faglige niveau.
  • Klassens sammensætning og sociale niveau.
  • Fysiske og praktiske forhold.
  • Årsager til, at skolen ansøges – vi ønsker elever, hvor skolen er tilvalgt aktivt for vores kvaliteter.

Ud fra en samlet vurdering drøfter skolens ledelse og klasselæreren i fællesskab optagelsen, hvorefter der træffes endelig beslutning om optagelse.

 

HVEM KAN OPTAGES

Alle børn kan i princippet søge optagelse.

Skolen kan afvise at optage et barn, hvis man vurderer, at barnet ikke vil passe i klassen (adfærd/personlighed), eller hvis der er faglige eller fysiske/psykiske problemer, som skolen ikke er gearet til at klare.

Skolen giver normalt fortrinsstilling til nye elever: 

  • der har søskende (også sammenbragte) på skolen.
  • der har forældre med speciel tilknytning til skolen.
  • der kommer fra en anden privatskole.

 

Er der flere elevansøgere, end der ved denne politik er plads til, etableres, indtil der er plads i klassen, ventelister med prioritering efter indmeldelsestidspunkt samt ovenstående kriterier.

 

KLASSEDANNELSE I 0. KLASSE

Børnehaveklasselederne og SFO-lederen danner klasserne. Evt. ønsker om at komme i klasse med en legekammerat fra børnehaven sendes til kontoret og opfyldes så vidt muligt.