SKOLEPATRULJE
Skolepatruljen (6. klasse) står ved fodgængerovergangen i rundkørslen ved Svanedamsgade hver dag kl. 8.00-8.15. Dermed skabes en mere sikker skolevej for elever, der sættes af på P-pladsen og skal over vejen.

Skolens elever skal følge skolepatruljens anvisninger.

Skolepatruljen må kun udøve sin myndighed over for skolens elever og har ikke hjemmel til at standse eller på anden måde dirigere den øvrige trafik (www.sikkertrafik.dk).
At skolepatruljen holder børnene tilbage betyder derfor ikke, at kørende trafik må køre. Man skal - som altid - stoppe ved en fodgængerovergang, når nogle venter på at komme over.

 

FÆRDSEL VED SKOLEN
Når børnene køres til og fra skole, henstiller vi til, at al standsning og parkering sker på P-pladsen og ikke i vejkanten langs engen eller ved hovedindgangen.
Parkerede biler i vejsiden medfører farlige situationer for de elever, der cykler til og fra skole, og mindsker skolepatruljens overblik.
Al kørsel på grusvejen ned til Åkanden er FORBUDT.

Vi opfordrer på det kraftigste til, at børn, der kører på cykel til og fra skole, anvender cykelhjem.

 

Det er NEDEREN at cykle uden cykelhjelm!!!