Som et supplement til de generelle oplysninger finder du her oplysninger, der knytter sig specielt til indskolingen.

DE FYSISKE RAMMER
1.-3. klasse holder til i stueetagen i vores dejlige indskolingshus. Her har vi god plads i lyse, smukke omgivelser, som rummer gode muligheder for udfoldelse og varierende undervisning.
Når der arbejdes på tværs af klasserne, åbner man blot dørene imellem de to klasselokaler.  
Skolens SFO – Åkanden - hører også hjemme i huset, og deler således faciliteter med indskolingen.

FRIKVARTER
Vi lægger vægt på, at børnene får frisk luft og socialt samvær. Derfor skal alle børnene ud i frikvartererne, hvor der altid er tre vagter, som holder opsyn med børnene - to udenfor og en inde. Børnene har derfor altid en voksen, de kan gå til, hvis der opstår problemer.

TÆT SAMARBEJDE GIVER TRYGHED
Sammen med Åkandens personale skaber vi struktur med plads til kreativitet, god undervisning og - vigtigst af alt - tryghed, så det enkelte barn kan udvikle sig.
Om morgenen er indskolingslærerne i huset fra kl. 8.05.
På den måde kan lærerne få talt med både SFO-personale og forældre, før undervisningen begynder.

UNDERVISNINGEN
Vi skaber fundamentet for børnenes videre skolegang og sikrer, at børnene fagligt og socialt er rustet til deres skoleforløb i årene frem.
For at højne læseniveauet har vi to timer om ugen tilknyttet en læsevejleder til hver af 1. og 2. klasserne.  Læsevejlederne følger undervisningen og spotter områder, der skal fokuseres ekstra på. Det hjælper børnene godt fra start og sikrer, at alle udvikler deres læsning.Desuden er der til indskolingen knyttet en skoleassistent, som assisterer både lærere og elever, og som bidrager til at skabe ro og overskud i dagligdagen.

SKAK I 1.-3. KLASSE
1.-3. klasse spiller skak i en lektion om ugen.
Skak er godt for mange ting - ud over at lære spillet.
Det opøver bl.a. elevernes koncentrationsevne og evne til at tænke abstrakt, og i øvrigt lærer det eleverne at vente på, at det bliver deres tur. Læs mere side 15.

FRIVILLIG MUSIKUNDERVISNING
I 1.-2. klasse tilbydes kor og blokfløjtespil.
I 3.-4. klasse kor og guitarspil.

MORGENSAMLING
Hver tirsdag er der morgensamling i fællesrummet i indskolingen fra kl. 8.15-8.30.
Fredag er der morgensamling i gymnastiksalen sammen med mellemtrinnet fra kl. 8.15-8.30.
Klasserne sidder sammen med deres lærer, men er forældrene der, må indskolingsbørn selvfølgelig gerne overvære morgensamlingen sammen med forældrene.

Formålet er:
•    at styrke elevernes bevidsthed om, at de hører til et større fællesskab.
•    at understrege betydningen af at deltage i sociale sammenhænge.
•    at stifte bekendtskab med fællessangen som begreb.
•    at stifte bekendtskab med den danske sangskat og dens kultur (der synges 2-3 danske sange - fra salmer/viser til moderne pop/rock).
•    at udveksle informationer, f.eks. vedr. undervisningen, eller informationer, der har betydning for skolen som helhed.
•    at lære eleverne at lytte til hinanden og tale i en forsamling.