OM INDSKOLINGEN

Som et supplement til de generelle oplysninger finder du her oplysninger, der knytter sig specielt til indskolingen.

 

DE FYSISKE RAMMER

1.-3. klasse holder til i stueetagen i vores dejlige indskolingshus. Her har vi god plads i lyse, smukke omgivelser, som rummer gode muligheder for udfoldelse og varierende undervisning.

Når der arbejdes på tværs af klasserne, åbner man blot dørene imellem klasselokalerne. 

Skolens SFO – Åkanden - hører også hjemme i huset.

 

FRIKVARTER

Vi lægger vægt på, at børnene får frisk luft og socialt samvær. Derfor skal alle børnene ud i frikvartererne, hvor der altid er tre vagter, som holder opsyn med børnene - to udenfor og en inde. Børnene har derfor altid en voksen, de kan gå til, hvis der opstår problemer.

 

TÆT SAMARBEJDE GIVER TRYGHED

Sammen med Åkandens personale skaber vi struktur med plads til kreativitet, god undervisning og - vigtigst af alt - tryghed, så det enkelte barn kan udvikle sig.

Om morgenen er indskolingslærerne i huset fra kl. 8.05.

På den måde kan lærerne få talt med både SFO-personale og forældre, før undervisningen begynder.

 

UNDERVISNINGEN

Vi skaber fundamentet for børnenes videre skolegang og sikrer, at børnene fagligt og socialt er rustet til deres skoleforløb i årene frem. 

For at højne læseniveauet har vi to timer om ugen tilknyttet en læsevejleder til hver af 1. og 2. klasserne. 

Læsevejlederne følger undervisningen og spotter områder, der skal fokuseres ekstra på - og træner ekstra med eleverne. Det hjælper børnene godt fra start og sikrer, at alle udvikler deres læsning.

Desuden er der til indskolingen knyttet en skoleassistent, som assisterer både lærere og elever, og som bidrager til at skabe ro og overskud i dagligdagen.

 

LÆSNING

Med et læseprogram, som styrker elevernes start på læseudviklingen – på et niveau, der passer til den enkelte elev - har vi sagt farvel til den fælles læsebog.

I stedet tager vi udgangspunkt i læsekonsulent Pernille Frosts teorier om læseindlæring.

For det første gøres perioden med besværlig lydstavning kortere, så gode læseoplevelser i ”rigtige” bøger hurtigere når indenfor rækkevidde. Det kræver masser af træning. Vi forventer derfor, at eleverne i 1. klasse derhjemme læser 30 minutter dagligt – alle ugens syv dage. Skolen låner eleverne de bøger, de skal bruge.

For det andet er det vigtigt at bevare motivationen, så eleverne mødes lige dér, hvor de er i læseudviklingen, så læsningen hverken bliver for let eller for svær.  

Erfaringerne viser, at eleverne allerede i 2. klasse sluger den ene bog efter den anden, fordi der opstår en øget grad af motivation og læselyst.

Fælles oplevelser omkring læsning består i at læse for en makker og for læreren, og programmet giver mere tid til det fælles arbejde med god børnelitteratur i timerne og til øget fokus på lytte- og læseforståelse. 

 

SKAK I 1.-3. KLASSE

1.-3. klasse spiller skak i en lektion om ugen.

Skak er godt for mange ting - ud over at lære spillet.

Det opøver bl.a. elevernes koncentrationsevne og evne til at tænke abstrakt, og i øvrigt lærer det eleverne at vente på, at det bliver deres tur.

 

MORGENSAMLING

Hver tirsdag er der morgensamling på trappen i indskolingen fra kl. 8.15-8.30.

Fredag er der morgensamling i gymnastiksalen for 0.-6. klasse fra kl. 8.15-8.30.

Klasserne sidder sammen med deres lærer, men forældre må gerne deltage i morgensamlingen.

Formålet er:

  • At styrke elevernes bevidsthed om, at de hører til et større fællesskab.
  • At understrege betydningen af at deltage i sociale sammenhænge.
  • At stifte bekendtskab med fællessangen som begreb.
  • At stifte bekendtskab med den danske sangskat og dens kultur (der synges 2-3 danske sange - fra

                              salmer/viser til moderne pop/rock).

  • At udveksle informationer, f.eks. vedr. undervisningen, eller informationer, der har betydning for skolen som helhed.
  • At lære eleverne at lytte til hinanden og tale i en forsamling.

 

FRIVILLIG MUSIKUNDERVISNING

I 1.-2. klasse tilbydes kor og blokfløjtespil.

I 3.-4. klasse kor og guitarspil.