Lov om gennemsigtighed og åbenhed foreskriver, at det for grundskoler skal sikres, at de givne karakterer på skolen er oplyst til borgere på en let tilgængelig måde på skolens hjemmeside.

Nedenfor er der angivet to link. Linkene leder til Undervisningsministeriets datavarehus, hvor skolens karakterdata vises.

Karakterfordeling Nøgletal mv.

Karaktergennemsnit (karakterer lands-, kommune og skoleniveau)