Skolen har naturligvis de lovpligtige forsikringer, men da de ikke omfatter skader forvoldt af de børn, der går på skolen, anbefales det at have en familiebasisforsikring (indboforsikring).

Yderligere anbefales det at have en ulykkesforsikring med udvidelse til også at dække barnets tænder samt evt. briller.