På Nyborg Private Realskole vægter vi et højt fagligt niveau - og vi værdsætter det sociale miljø i klassen, som baseres på tryghed, tillid og respekt. Værdier, som er en forudsætning for den gode undervisning.

Desuden er det vigtigt, at børnenes sociale udvikling stimuleres, så de bliver empatiske, harmoniske mennesker.

Vi søger at nære og tilgodese børns naturlige nysgerrighed. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og tager gennem undervisningsdifferentiering hensyn til dets faglige styrkesider, svage sider og udviklingstempo.

Vi har også mulighed for at indstille børn til ekstra støtte.

Begejstring for faget smitter af på eleverne og bidrager til et godt læringsmiljø. Vi stiller store krav til egen faglighed, og vores arbejde præges af arbejdsglæde og engagement. Lærergruppen har en høj grad af vidensdeling, evaluering og sparring på tværs af klasser og fag, og vi udfordrer hele tiden os selv og hinanden.

Der er stor faglig stolthed, og vi har fokus på videreuddannelse - fagligt såvel som pædagogisk. I skemalægningen forsøger vi også at sikre, at elever på alle klassetrin får den bedst kvalificerede lærersammensætning. 

Vi vægter, at de enkelte emner i undervisningen gennemarbejdes ordentligt, at gøre tingene færdige, at såvel elever som lærere overholder deadlines - samt at eleverne får brugbar respons på deres arbejde. De skal udfordres fagligt, så de hele tiden bliver dygtigere.

Elever og forældre får grundig information om vores undervisning, og i den daglige undervisning er arbejdsro en selvfølge.

Vi er desuden bevidste om at skabe kontinuitet, sammenhæng og en rød tråd igennem undervisningen, bl.a. gennem samarbejde og koordinering af årsplaner.

FÆLLES MÅL
Skolen tilslutter sig folkeskolens fælles mål. Disse kan læses på

https://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/faelles-maal/om-faelles-maal