FRIVILLIG UNDERVISNING I FLERE FAG
Vi tilbyder frivillig undervisning i flere fag:

  • Frivillig musikundervisning for 1.-6. klasse
  • Musical/drama for 7.-9. klasse
  • Fransk fra 7. klassetrin

 

FRIVILLIG MUSIKUNDERVISNING
Som et supplement til den obligatoriske musikundervisning tilbydes i skoleåret 2021/2022:

1.-2. klasse:    Kor og blokfløjte
3.-4. klasse:    Kor og guitar
5.-6. klasse:    Rytmisk sammenspil

Undervisningen tilbydes i 30 uger med start i uge 37. Hver lektion varer 60 minutter. De to første gange er ”prøvetimer”, hvorefter tilmeldingen er bindende. Der er et par optrædener i løbet af skoleåret.

 

FORMÅL
Formålet med frivillig musikundervisning er – i tråd med den obligatoriske musikundervisning – at styrke børnenes glæde og interesse for musik. Musik er fællesskab - og gennem samværet ønsker vi at udvikle og stimulere børnenes selvtillid og kreativitet og dermed øge børnenes livskvalitet.

 

KOR OG BLOKFLØJTE - 1.-2. KLASSE
De første 35 minutter er fælles for alle i 1.-2. klasse, som vælger frivillig musik. Her arbejdes med korsang. Vi synger både kendte og nye sange. De sidste 25 minutter er for dem, der også ønsker at spille blokfløjte. Skolen stiller fløjte og bog til rådighed. Vi forventer, at der øves hjemme - helst lidt hver dag.  I fløjteundervisningen arbejdes med rytme- og nodelære.

 

KOR OG GUITAR - 3.-4. KLASSE
De første 35 minutter er fælles for alle i 3-4. klasse, som vælger frivillig musik. Her arbejdes med korsang. Vi synger både kendte og nye sange. De sidste 25 minutter er for dem, der vil lære at spille guitar. Vi arbejder primært med becifringsspil (akkorder) og beskæftiger os sporadisk med nodelæsning.
Der skabes sammenhæng mellem kor og guitarspil, så børnene kan spille nogle af de sange, vi synger.
Deltagere i guitarundervisningen forventes at have adgang til en guitar uden for skoletiden.
Vi forventer, at der øves hjemme, helst lidt hver dag. Skolen har et begrænset antal guitarer, som efter aftale kan lånes i undervisningen, men har man egen guitar, anbefaler vi, at denne medbringes. Læreren er behjælpelig med at stemme guitarerne.

 

RYTMISK SAMMENSPIL - 5.-6. KLASSE
Vi har fokus på rytmisk sammenspil – primært sang, guitar, bas, keyboard/klaver og trommer, men andre instrumenter kan også komme i spil. Vi forventer, at eleven i forvejen har lidt kendskab til det instrument, der ønskes, og at man har mulighed for at øve derhjemme. Der bruges becifringer, noder m.m. som støtte i sammenspillet.

Aktuelle tidspunkter: www.nyborgprivaterealskole.dk eller særskilt folder om den frivillige musikundervisning.

 

FRANSK
Vi tilbyder fransk fra 7. klassetrin. Undervisningen leder hen mod Folkeskolens Afgangsprøve i 9. klasse.