FORÆLDRENES TILSYN

Som forældre til et barn på en fri grundskole er man med til at føre tilsyn med sit barns skole. Man ser på, om skolens undervisning og sprogstimulering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

DEN FORÆLDREVALGTE CERTIFICEREDE TILSYNSFØRENDE

Den tilsynsførende overværer hvert år undervisningen mindst en hel skoledag. Mange tilsynsførende vælger at aflægge flere og måske kortere tilsynsbesøg for at få et godt indblik i skolens undervisning. Hvert år skal den tilsynsførende aflevere en skriftlig erklæring om tilsynet til forældrekredsen. Man kan se erklæringen på skolens hjemmeside, hvor den skal offentliggøres.

Tilsynsførende på Nyborg Private Realskole i skoleåret 2022/23 er Ove Eskildsen. Ove Eskildsen er certificeret tilsynsførende.

jf. Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.Kapitel 6 § 22.stk. 3

Skolen offentliggør den digitalt afgivne tilsynserklæring på skolens hjemmeside i det samme format, som den digitale tilsynserklæring er afgivet til ministeriet i.

Læs denne tilsynserklæring her: Tilsynsberetninger