VÆLG DEN RETTE KOMMUNIKATIONSFORM

Ikke alle kommunikationsformer er lige egnede til forskellige situationer. Specielt det skrevne ord står stærkt. Derfor er det en god idé at have etik, regler samt en klar politik på området.

Forældreintra - beskeder

Mails er til korte, objektive beskeder af informativ art. Altså ikke debatskabende. Det kan være anmodning om fritagelse fra undervisning, tilmelding/framelding, anmodning om telefonisk kontakt eller møde osv.

Forældreintra - klassens opslagstavle

Både forældre og lærere kan skrive på opslagstavlen. Den skal dog kun bruges til information af almen skoleinteresse, så overskuelighed og saglighed bevares.

Telefon

Telefon er til afklaring og akutte beskeder. Lærerne informerer selv, hvis de har en særlig telefontid.

Kontaktoplysninger sendes til alle forældre. Kan også fås på kontoret.

Møder

Samtale/møde er til information, afklaring, konfliktløsning, handleplan og evaluering.

 

FORVENTNINGER OG ETIK

Når skole og hjem kommunikerer, er det af stor betydning, at begge parter som udgangspunkt har samme forventninger til hinanden og til indholdet af, hvad der skal drøftes eller afklares.

Vi forventer også, at almindeligt anerkendte etiske spilleregler overholdes, så det er ”sagen”, der er til debat.

Forventningerne til såvel skole som hjem for både samtaler og skriftlig kommunikation er derfor:

  • Skriv aldrig, når du er vred.
  • Hold god tone.
  • Vis åbenhed.
  • Saglighed.
  • Relevans.
  • Undgå personlige angreb.

Det forventes, at de ansatte tjekker deres elektroniske informations-/kommunikationskanaler dagligt (ferier og fridage undtaget).

Vi forventer, at forældre orienterer sig om meddelelser, beskeder osv. i relevante elektroniske fora, så de kan forholde sig aktivt til aktuel, relevant information.

Ureglementeret brug af Forældreintra betragtes som en alvorlig belastning, og skolen må i sådanne tilfælde overveje det fortsatte samarbejde.