VÆLG DEN RETTE KOMMUNIKATIONSFORM
Ikke alle kommunikationsmåder er lige egnede til forskellige situationer. Specielt det skrevne ord står meget stærkt. Derfor er det en god idé at have en etik og regler samt en klar politik på området.

Forældreintra - beskeder
Mails er til korte, objektive beskeder af informativ art. Altså ikke debatskabende. Det kan være anmodning om fritagelse fra undervisning, tilmelding/framelding, anmodning om telefonisk kontakt eller møde osv.

Forældreintra - klassens opslagstavle
Både forældre og lærere kan skrive på opslagstavlen. Den skal dog kun bruges til informationer af almen skoleinteresse, så overskuelighed og saglighed bevares.

Telefon
Telefon er til afklaring og akutte beskeder.
Lærerne meddeler selv, hvis de har telefontid.
Kontaktoplysninger findes på Forældreintra..
Se kontorets telefontid på side 6.

Møder
Samtale/møde er til information, afklaring, konfliktløsning, handleplan og evaluering.

 

FORVENTNINGER OG ETIK
Når skole og hjem kommunikerer, er det af stor betydning, at begge parter som udgangspunkt har samme forventninger til hinanden og til indholdet af, hvad der skal drøftes eller afklares. Det forventes også, at almindeligt anerkendte etiske spilleregler overholdes, så det er ”sagen”, der er til debat.

Forventningerne til såvel skole som hjem for både samtaler og skriftlig kommunikation er derfor:
•    Skriv aldrig, når du er vred.
•    Hold god tone.
•    Vis åbenhed.
•    Saglighed.
•    Relevans.
•    Undgå personlige angreb.

Det forventes, at de ansatte tjekker deres elektroniske informations-/kommunikationskanaler (ferier og fridage undtaget).

Forældre bør også orientere sig om meddelelser, beskeder osv. i relevante elektroniske fora, så de kan forholde sig aktivt til aktuel, relevant information.

Ureglementeret brug af Forældreintra betragtes som en alvorlig belastning, og skolen må i sådanne tilfælde må overveje det fortsatte samarbejde.