BESKRIVELSE AF FAGET
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • anvende grundlæggende bevægelsesfærdigheder.
 • anvende teknik, taktik og regler fra såvel individuelle idrætsgrene som holdidræt.
 • afprøve og udvikle idrætslige lege og spil.
 • udføre enkle former for opvarmning og grundtræning.
 • skabe og gennemføre øvelser og serier med redskabsopstillinger, herunder sikker modtagelse.
 • udføre rytmiske forløb til musik.
 • anvende dans og drama.

 

IDRÆTTENS VÆRDIER

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
 • indgå i et forpligtende fællesskab i forbindelse med idrætsudøvelse.
 • forholde sig til samspillet mellem fysiske og psykiske forandringer.
 • forholde sig til fysiske og psykiske reaktioner, der opstår i med- og modspil samt i konkurrencer.

 

KRAV OG FORVENTNINGER TIL ELEVEN
Vi forventer:

 • at eleven deltager aktivt.
 • at eleven engagerer sig i undervisningen.
 • at eleven medbringer passende påklædning til idrætstimerne (udendørs/indendørs).
 • at eleven går i bad efter undervisningen.
I enkelte tilfælde skal eleverne selv medbringe udstyr til aktiviteterne, men udgangspunktet er, at skolen stiller det meste til rådighed.
KRAV OG FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE

Vi forventer:

 • at forældrene sørger for, at deres barn medbringer passende påklædning, herunder også sko til udendørs brug.
 • at forældrene kontakter skolen ved evt. fritagelse.
 • at forældrene ved længerevarende fritagelse kontakter skolens ledelse omkring anden aktivitet i idrætstimerne.
 • at forældrene ikke fritager barnet unødigt.
 • at forældrene bakker op om idrætsundervisningen.

 

FRITAGELSE FRA IDRÆT
Fritagelse kræver skriftlig anmodning fra forældrene med angivelse af årsag og varighed. Fritagelse over en længere periode kræver lægeattest.

Fritagelse for bad kan af hygiejniske årsager normalt ikke finde sted. Piger med menstruation deltager normalt i undervisningen, men er man genert over at bade med andre, kan der laves en aftale om med idrætslæreren om badning.

Der er møde- og aktivitetspligt. Fritagede elever skal være til stede (tilsynspligt) og modtage instruktioner som de andre elever og kan være aktive hjælpere for læreren – og heppe på kammeraterne.
Elever med fodvorter deltager iført sko og strømper. Under badning benyttes badefodtøj, plastpose om foden eller flydende sårplaster.

 

SMYKKER
Undgå smykker, ure, piercinger osv., der kan volde skade under udøvelsen af idræt.IDRÆT FRA 5.-9. KLASSE
Aktiviteter
5.-6. klasse og 7.-8. klasse har idræt sammen.
Her tilbyder idrætslærerne i perioder af cirka seks uger forskellige aktiviteter, eleverne kan vælge imellem.
Der vælges 1. og 2. prioritet, og vi tilstræber, at flest muligt får 1. prioritet opfyldt. Når aktiviteterne er valgt, kan eleverne ikke skifte hold. Kun i særtilfælde kan lærerne foretage ombytninger.
9. klasse kører et prøveforberedende forløb med teori og praksis.

Sted
Idræt i 5.-9. klasse foregår på skolen eller på skiftende lokaliteter ude i byen (f.eks. Landporten, Nyborghallerne, Idrætsparken osv.). Det præcise sted fremgår af holdlister på opslagstavlen i forhallen. Transport foregår til fods eller på cykel. Gældende færdselsregler skal følges.

Tid
Selve undervisningen starter kl. 10.20 og slutter kl. 11.20. Der er således taget højde for, at eleverne skal bade, transporteres og evt. nå at spise.

Vi forventer til gengæld, at eleverne er omklædte og klar til undervisning præcis.