LEJRSKOLER OG TURE FRA 3.-9. KLASSE

Som et naturligt og obligatorisk led i undervisningen er der indlagt lejrskoler og ture af forskellig art.

Lejrskolerne tilrettelægges og planlægges af de deltagende lærere.

En del af omkostningerne til lejrskole og udlandsrejser opkræves hos forældrene.

I enkelte tilfælde kan man efter individuelt behov søge om tilskud til egenbetalingen. Begrundet ansøgning stiles til skolens jubilæumsfond og afleveres til skolelederen.

Endagsture er uden egenbetaling.

LEJRSKOLER OG TURE

3. klasse: 3 dage.

5. klasse: 3 dage.

7. klasse: 5 dage på Bornholm.

9. klasse: Normalt en tur til udlandet.

Endagsture:        1., 2., 4., 6. og 8. klasse.