LEJRSKOLER OG TURE FRA 3.-9. KLASSE
Som et naturligt led i undervisningen er der indlagt lejrskoler og ture af forskellig art. Deltagelse er obligatorisk, med mindre sygdomsmæssige forhold berettiger til fritagelse.

Lejrskolerne tilrettelægges og planlægges af de deltagende lærere.

En del af omkostningerne til lejrskole og udlandsrejser opkræves hos forældrene.

I enkelte tilfælde kan man efter individuelt behov søge om tilskud. Begrundet ansøgning stiles til skolens jubilæumsfond og afleveres til skolelederen. Endagsture er uden egenbetaling.

 

 

LEJRSKOLER
3. klasse: 3 dage

5. klasse: 3 dage

7. klasse: 5 dage på Bornholm

9. klasse: Normalt en tur til udlandet

Desuden endagsture i 1., 2., 4., 6. og 8. klasse.