I henhold til krav fra Undervisningsministeriet skal en skole på hjemmesiden offentliggøre skolens slutmål.

Nyborg Private Realskole følger fælles mål for Folkeskolen. Disse mål kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside:

http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/Faelles-Maal