SFO ÅBNINGSTIDE
Morgen-SFO (dagligt), kl. 06.15 - 08.00
Mandag til torsdag, kl. 12.55 - 16.45
Fredag, kl. 12.55 - 16.00

 

FERIE- OG LUKKEDAGE
Ferielukket 3 uger - uge 29, 30 og 31.
I uge 7 og 42 samt en uge i sommerferien samarbejder vi med Regnbuen (Nyborg Friskoles SFO) omkring pasning.

Åkanden er desuden lukket:
• mellem jul og nytår
• fredag efter Kr. Himmelfartsdag
• Grundlovsdag.

Aktuelle ferie-/fri- og lukkedage:
www.nyborgprivaterealskole.dk

 

TELEFONTIDER I ÅKANDEN
Dagligt fra kl. 6.15-8.00 samt kl. 12.55 til lukketid (se ovenfor).

 

TRYGGE OG GLADE BØRN
Vi er en SFO med cirka 160 aktive, nysgerrige børn, og vi arbejder ud fra fællesværdier som dannelse, selvværd, tolerance, trivsel, respekt, fællesskab og viden.

Vi har børnene i deres fritid. Derfor er Åkanden ikke en forlængelse af skolen, men et sted med udfoldelse af leg og kreativitet i trygge rammer.
I det pædagogiske arbejde lægger vi vægt på fri leg og udvikling af kreativitet, motorik og sociale kompetencer.
Vi fokuserer på at udfordre børnene og give dem mulighed for udvikling. De lærer at træffe valg og fravalg omkring deres egen fritid.  
Trivsel er en afgørende faktor for barnets udvikling.

  • Social trivsel: Barnet lærer at skabe og udvikle venskaber og relationer.
  • Personlig trivsel: Barnet har lyst og vilje til at udforske livet.
  • Følelsesmæssig trivsel: Barnet har det godt med sig selv og sine omgivelser.

 

AKTIVITETER
Ved morgenpasning kl. 6.15-8.05 er der mulighed for at spise medbragt morgenmad. Åkanden giver mælken.

Hver dag fra kl. 13-16.00 der forskellige værksteder og mulighed for fri leg - ude såvel som inde.
Kl. 16.00-16.45 slutter vi dagen i fællesrummet.

Hver fredag er udedag. Alle er ude fra kl. 13.00-15.00.
Det giver os mulighed for at tilbyde andre aktiviteter end de daglige. Bl.a. fiskeri, bål, ture til skov og strand, boldspil med holdopstilling m.m.

 

TÆT SAMARBEJDE MED INDSKOLINGEN
Lærere og Åkandens ansatte samarbejder tæt for at skabe en tryg hverdag for børnene.
1.-3. klasse har en fast kontaktperson i Åkanden, som efter sidste skoletime får overdraget børnene af en lærer, og de kommunikerer indbyrdes om børnenes hverdag. Kontaktpersonen ”krydser af”.

Åkanden deltager også i indskolingsmøder og skole- hjem-samtaler i løbet af skoleåret.

Om morgenen bydes børnene velkommen og ”krydses af” af en ”pilot”, som også sørger for, at de kommer godt af sted, når de skal hjem - og sender dem f.eks. til sport m.m. ”Piloten” passer også telefonen.  
Om morgenen er lærerne desuden i huset fra kl. 8.05. På den måde kan lærerne få talt med både SFO-personale og forældre, inden skoledagen

begynder.

KLUB FOR 4. KLASSERNE
Åkanden tilbyder klub for 4. klasses elever, der måske ikke lige skal hjem, når klokken ringer efter sidste time.
4. klasserne har deres eget rum til hygge og samvær.
Klippekort købes på skolens kontor - så betaler men kun, når man har brug for at være her.

 

TRADITIONER I ÅKANDEN
•    Pigefest.
•    Drengefest.
•    Luciaoptog.
•    Forældrejulehygge.
•    Fastelavnsfest (i samarbejde med indskolingen).
•    Olympiade.
•    3. klassernes afslutning.

 

EN GOD DAG I ÅKANDEN
•    er en dag, hvor børn og voksne sammen når nye steder hen.
•    er en dag, hvor børn og voksne får talt sammen.
•    kendes ved, at vi udfordres, at vi stiller krav til hinanden, at vi lærer af og med hinanden, og at vi er sammen på en god og respektfuld måde.

Vi ser muligheder frem for begrænsninger!