DANMARKS BEDSTE SFO

Der findes ingen målinger på området, så man kan ikke udpege Danmarks bedste SFO.

Men man kan godt sætte sig det mål at være det. Og at næsten samtlige børn i indskolingen går i SFO, tager vi som udtryk for, at her er godt at være. 

 

MANGE AKTIVITER - OG FRIHED TIL AT VÆLGE

Vi er meget bevidste om, at børnene er her i deres fritid. De kommer fra en lang skoledag, hvor de har været optaget af at lære, så når de har fri, skal der være plads til at lave noget, de selv har lyst til. Naturligvis under behørigt opsyn og i trygge rammer.

Og hvis de ikke bare vælger at lege med kammeraterne, er der en lang række tilbud til dem.

Hver dag fra kl. 13.00-15.30 er der forskellige, kreative værksteder, fysiske aktiviteter i gymnastiksalen osv.

Dagen sluttes i området i kælderetagen kl. 15.30-16.45.

Ved morgenpasning er der mulighed for at spise medbragt morgenmad. Åkanden giver mælken.

 

ENGAGEREDE MEDARBEJDERE

Men aktiviteter gør det ikke alene. Det handler også om at blive set og mødt af engagerende, glade og positive voksne. Her viser vores SFO virkelig kvaliteten.

Vi har konstant fokus på fælles værdier som dannelse, selvværd, tolerance, trivsel, respekt, fællesskab og viden - og på både social, personlig og følelsesmæssig trivsel. Man kan både se og mærke, at de ansatte er her for børnenes skyld.

 

TÆT SAMARBEJDE MED INDSKOLINGEN

I hele indskolingen og Åkanden er der en tæt dialog om elever og klasser. Det giver børnene trygge og gode dage, hvor der opleves sammenhæng mellem det vi siger, og det vi gør, og hvor der tages hånd om det enkelte barn.

Om morgenen bydes børnene velkommen og ”krydses af” af en ”pilot”. Efter skoletid sørger piloten også for, at børnene kommer godt afsted, når de skal hjem - eller når de skal sendes f.eks. til sport m.m.

”Piloten” passer også telefonen fra kl. 13.00. 

Om morgenen er lærerne desuden i huset fra kl. 8.05. På den måde kan lærerne få talt med både SFO-personale og forældre, før skoledagen begynder.

I 1.-3. klasse har hver klasse en fast kontaktpædagog i Åkanden, som efter sidste skoletime får overdraget børnene af en lærer, og de kommunikerer indbyrdes om børnenes hverdag. 

Åkanden deltager også i indskolingsmøder og skole- hjem-samtalerne i 0. klasse i løbet af skoleåret.

 

KLUB FOR 4. KLASSERNE

Åkanden tilbyder klub for de 4. klasses elever, der måske ikke lige skal hjem, når klokken ringer efter sidste time.

  1. klasserne har deres eget rum til hygge og samvær, men må naturligvis også deltage i Åkandens øvrige aktiviteter.

Klippekort købes på skolens kontor - så betaler man kun, når man har brug for at være her.

 

ÅBNINGSTIDER I ÅKANDEN

Morgen-SFO (dagligt)                    kl. 06.15-08.05

Mandag til torsdag                        kl. 12.55-16.45

Fredag                                         kl. 12.55-16.00

Ferielukket i uge 28, 29 og 30.

I uge 7 og 42 samt en uge i sommerferien samarbejder vi sædvanligvis med Regnbuen (Nyborg Friskoles SFO) omkring pasning.

Åkanden er desuden lukket:

  • Lillejuleaften
  • Mellem jul og nytår
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag

For aktuelle ferie-/fri- og lukkedage se

https://www.nyborgprivaterealskole.dk/praktisk-info/ferieplan/ferieplan-202021/

 

TELEFONTIDER I ÅKANDEN

Tlf. 29 66 35 39 dagligt fra kl. 6.15-8.00 samt fra kl. 12.55 til lukketid (se ovenfor).