• 11. juni 2022

Vi søger en dansklærer til vores indskoling og mellemtrin

Vi tilbyder en fast stilling til en dygtig og engageret dansklærer, der kan undervise elever fra 1. til 6. klasse i dansk, og som samtidig er optaget af at skabe trivsel og tryghed for vores klasser og elever.

Vi tilbyder stillingen fra 1. januar 2023 til dig, der aktivt vil indgå i fagfællesskaber og vores samarbejde om eleverne.

- Vi tilbyder desuden

  • En masse glade og undervisningsparate børn
  • Et undervisningsmiljø med fokus på faglighed, tryghed og trivsel
  • Gensidig respekt og samvær
  • En positiv og engageret forældrekreds
  • Samarbejdsorienterede kolleger
  • Et godt arbejdsmiljø

Nyborg Private Realskole er en tosporet privatskole med ca. 430 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Vi er kendt for at have et højt fagligt niveau og at vi er en skole med engagerede og dygtige lærere, der samtidig har stor fokus på elevernes trivsel.

 - Du er

  • Engageret og fagligt dygtig
  • Ansvarsbevidst
  • I besiddelse af godt humør og gåpåmod
  • Indstillet på samarbejde og udvikling

Ansættelsen sker iht. den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst og Organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Yderligere oplysninger om skolen kan findes på skolens hjemmeside www.nyborgprivaterealskole.dk.

Er du interesseret, så er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Per Larsen tlf. 40 19 29 38 eller viceinspektør Lone Kamelarczyk tlf. 61 55 80 02.

Ansøgning med relevante bilag i pdf-format sendes til skolen på mail: kontor@npr.dk.  

Ansøgningsfrist 24. november 2022 kl. 12:00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 29. november.